Akustikgolv

Ljud kan ha negativa effekter på människokroppen såsom sömnstörningar, stress och huvudvärk. Akustikgolv har ett viktigt bidrag när det gäller att minska buller i byggnader. Forbo Flooring är specialist på akustikgolv med mer än 30 års erfarenhet. I vårt fjädrande akustiska sortiment hittar du linoleum- och vinylgolv med stegljudsreducering upp till 19dB.

Ljud genereras av nästan all vardaglig aktivitet. Stötljud genereras av trafik som kommer i kontakt med golvytan. Golvet är därför också det huvudsakliga området där akustisk prestanda kan påverkas.

Stötljud som görs på golvet i 1 rum överförs genom golvet till rummen under. För att mäta stegljudsreduktionen som en golvbeläggning uppnår genereras stegljud med en hammarmaskin direkt på en betonggolvplatta i ett emissionsrum och ljudnivån (S1) registreras i mottagningsrummet nedan.

Golvbeläggningen läggs sedan på betongplattan och samma slagljud görs på golvbeläggningen och den nya ljudnivån (S2) registreras. Stegljudsreduktionen (EN ISO 717-2) är skillnaden, mätt i decibel, mellan de 2 ljudnivåerna som registrerats.

Stegljudsreduktionen av Forbos akustiska projekt vinyl- och linoleumgolv varierar från 14 till 19 dB.

Oavsett om det är på jobbet eller hemma, kan överdrivet buller bli en rejäl olägenhet om det inte kontrolleras. Oupphörligt buller är inte bara distraherande, påverkar produktivitet och koncentration, utan det kan visa sig i fysiska åkommor. I ljuset av denna växande oro blir bullerreducerande lösningar allt vanligare i bostäder och kommersiella fastigheter. För detta ändamål finns nu en förväntning om att byggnader ska införliva lösningar som effektivt kan hantera överskottsbuller.

För många kommer denna strävan att kräva en ökad förståelse för akustik. Av denna anledning skapade vi ett whitepaper där vi kommer att belysa de olika typer av ljud som kan uppstå i en byggnad, de relevanta bestämmelserna för akustisk design och fördelarna med att installera akustiska golvlösningar.