Elektriskt golv ESD

Statiska urladdningar kan vara ett komfortproblem, men de kan också skada känslig teknisk utrustning och antända brandfarliga gaser. Rätt typ av golvbeläggning kan minska risken för sådana skador.

I verksamheter där brandfarliga gaser och vätskor hanteras kan en gnista eller ”blixt” från en elektrostatisk urladdning utlösa en explosion. Därför bör man använda golv som avleder statisk elektricitet. Myndigheten ger följande exempel på verksamheter där det kan vara nödvändigt att använda dissipativa golv:

ESD-golv är lämpliga för:
Datarum/Hallar
Behandlingsrum med känslig elektronisk utrustning
Operationssalar
Laboratorier

Antistatiska golv – AS (anti-static)
• Ett antistatiskt golv motverkar en elektrostatisk uppladdning av en person som går på golvet. Personuppladdningen ligger på under 2kV. Alla Tarkett-golv är antistatiska.

Statiskt avledande golv – SD (static dissipative)
• Golv som har ett motstånd mellan 106 – 109 Ω kallas för statiskt avledande golv eller SD. iQ Granit SD är ett SD-klassat golv.

Statiskt ledande golv – EC eller SC (electrostatic conductive/static conductive)
• Om golvet har ett elektriskt genomgångsmotstånd på max 106 Ω kallas det för EC- eller SC-golv. iQ Toro SC är ett EC/ SC-klassat golv.