Dörrar

Säkerhet och design i perfekt kombination: Våra smala dörrprofiler i stål, rostfritt stål, cortenstål, aluminium och trä-metall maximerar designfriheten för individualiserad byggnadsarkitektur.

Oavsett om det är en- eller tvåbladiga karmprofiler: våra dörrsystem – tillgängliga i termiskt isolerade eller oisolerade versioner – visar sina fördelar i såväl nybyggnation som vid renovering av befintligt byggnadsbestånd. Dessutom uppfyller de de högsta kraven vad gäller säkerhet och brandskydd samt mekanisk styrka och hållbarhet.
Med sitt minskade installationsdjup kan dessa dörrsystem (torr- eller våtglasade) monteras i plan, även i en grund omgivande konstruktion, och ändå säkerställa en hög grad av styvhet. De kan också inkludera barriärfria trösklar. Ståldörrar är mycket motståndskraftiga och är särskilt lämpliga för användning i byggnader med högt fotfall.