Underlay Humidity

Används på betonggolv där restfukt föreligger.

  • Ventilerande och stabil underlagsmatta
  • Kan lösläggas för att skydda originalgolv då nya mattor skall installeras
  • Dämpar 12–15 dB i den färdiga konstruktionen
  • Ftalatfri
Beställ Offert:

Skicka in storleken och genomföringarna på ert projekt och vi återkommer med paket åt er.

Kategorier: ,
Brand

Underlay Humidity är en ventilerande och stabil underlagsmatta av glasfiberarmerad PVC. Den lösläggs på undergolv som underlag för limning av golvmattan.

Lösläggning med Underlay Humidity ger många fördelar:

Vid risk för alkalisk betongfukt kan limning direkt mot betong inte

rekommenderas. En lösläggning ger då en säkrare lösning.
En PVC-matta löslagd med Underlay Humidity kan materialåtervinnas eftersom den

är fri från rester av betong och spackel.
Byte av golvbeläggning kan göras utan tidsödande arbete med undergolvet.

Om Forbo Flooring Systems Forbo Flooring Systems är en global aktör på golvmarknaden och erbjuder golvbeläggningar av framförallt linoleum, vinyl och textil. Företaget ingår i den schweiziska Forbo-koncernen och har filialer i 36 länder. Med en marknadsandel på över 65 % är vi världsledande inom linoleum. För mer information om koncernens struktur, styrelse och nyckeltal hänvisar vi till Forbo-koncernens hemsida.