Tessera Planks

Tycker du om våra Tessera 50×50 cm mattplattor och letar efter ännu fler designmöjligheter? Upptäck Tessera Plankor: 100x25cm och 100x20cm plankor i Seagrass, uni eller linjär design, med vilka du kan skapa ännu mer fantastiska golvdesigner. Kombinera enastående prestanda med komfort och stil!

Beställ Offert:

Skicka in storleken och genomföringarna på ert projekt och vi återkommer med paket åt er.

Brand

För att bevisa miljövänligheten hos våra mattplattor använder Forbo flera bedömningar. Den första är tekniken för livscykelanalys (LCA) som resulterar i en miljöproduktdeklaration (EPD). Denna deklaration, som är transparent och verifierad av tredje part, är baserad på en teknik för att bedöma miljöpåverkan i samband med alla stadier av en produkts livslängd från råvaruutvinning via materialbearbetning, tillverkning, distribution, användning, reparation och underhåll, till slutgiltigt kassering eller återvinning.

Denna teknik tar hänsyn till alla följande aspekter: miljöpåverkan från råvaruanskaffning, energianvändning och effektivitet, innehåll av material och kemiska ämnen, utsläpp till luft, mark och vatten samt avfallsgenerering.

Om Forbo Flooring Systems Forbo Flooring Systems är en global aktör på golvmarknaden och erbjuder golvbeläggningar av framförallt linoleum, vinyl och textil. Företaget ingår i den schweiziska Forbo-koncernen och har filialer i 36 länder. Med en marknadsandel på över 65 % är vi världsledande inom linoleum. För mer information om koncernens struktur, styrelse och nyckeltal hänvisar vi till Forbo-koncernens hemsida.