Colorex EC

Colorex EC är en elektrostatiskt ledande golvbeläggning i kakelformat med permanenta ESD-egenskaper. På grund av det täta nätverket av ledande vener flyter statiska laddningar lätt genom golvet till jorden. Colorex EC-plattor tål de mest krävande förhållanden och erbjuder en lämplig lösning för mycket känsliga områden som renrum och för krävande produktionsplatser inom elektronik, biovetenskap och tillverkningsindustri.

Beställ Offert:

Skicka in storleken och genomföringarna på ert projekt och vi återkommer med paket åt er.

Kategorier: ,
Brand

Colorex EC är en elektrostatiskt ledande golvbeläggning i kakelformat med permanenta ESD-egenskaper, oavsett luftfuktighetsnivån i området.

Att minska genereringen av elektrostatiska laddningar är huvudsyftet med kontrollåtgärder i ESD-skyddade områden (EPA). Inom sådana områden som elektronikmontering, biovetenskap och datacenter spelar rätt golvbeläggning en avgörande roll. Det dränerar inte bara elektrostatiska laddningar från personal och utrustning, utan det minskar också genereringen av laddningar där de uppstår, i gränsytan mellan skosulorna och golvet.

Colorex EC

Med Colorex EC flyter statiska laddningar lätt genom det täta nätverket av små ledande ådror som löper genom plattans hela tjocklek. Laddningen överförs via det ledande limmet och avleds säkert till jord via kopparremsan. Det är ett helt naturligt system som inte behöver några flyktiga kemiska antistatiska tillsatser för att underlätta konduktiviteten. Konduktiviteten påverkas inte av förändringar i temperatur eller luftfuktighet

Funktionalitet:

Permanent ledande

Beskrivning:

Permanent ledande golv, anslutning mellan plattor genom ledande lim och ansluten till jord genom kopparlist. Överensstämmer med IEC 61340-4-5 med lämpliga ESD-skor

Användningsområden:

ESD-anläggningar, renrum, farmaceutiska laboratorier, produktionsanläggningar (elektronik, tillverkning, biovetenskap) och operationssalar. Colorex EC uppfyller de strängaste kraven för partikelfrigörande beteende, vilket bidrar till att minska varje hot om kontaminering.

Om Forbo Flooring Systems Forbo Flooring Systems är en global aktör på golvmarknaden och erbjuder golvbeläggningar av framförallt linoleum, vinyl och textil. Företaget ingår i den schweiziska Forbo-koncernen och har filialer i 36 länder. Med en marknadsandel på över 65 % är vi världsledande inom linoleum. För mer information om koncernens struktur, styrelse och nyckeltal hänvisar vi till Forbo-koncernens hemsida.