Kiilto Kerafix Kakellim

Fuktbeständigt lim för monteringav keramiska plattor på vägg inomhus.

  • ljus färg
  • enkelt att använda
  • färdigt för användning
  • svag lukt
Beställ Offert:

Skicka in storleken och genomföringarna på ert projekt och vi återkommer med paket åt er.

Artikelnr: N/A Kategorier: ,
Vikt N/A
Brand

Användningsområden

Certifikat & Krav

CE, Made in Finland

Fuktbeständigt lim för monteringav keramiska plattor på vägg inomhus.

  • ljus färg
  • enkelt att använda
  • färdigt för användning
  • svag lukt

Användningsområde
Lämpligt för montering av keramiska plattor på vägg inomhus. Kiilto Kerafix är även lämpligt för limning av polystyren och PU-cellplast. Inte lämpligt för kaklade ytor som är ständigt i kontakt med vatten.

Bruksanvisning
Lämpliga underlag är betong, murade konstruktioner och spacklade ytor samt cementbaserade skivor och gipsskivor. Ytan ska vara torr, fast och dammfri samt stabil (korrekt reglad). Keramiska plattor kan även limmas på en gammal kaklad yta eller en väggbeklädnad av plast: i dessa fall ska man låta limmet torka 5–7 dagar efter plattsättning innan man påbörjar fogningen. En gammal kaklad yta eller en väggbeklädnad av plast ska rengöras med Kiilto Clean Klinkerrent . En väggbeklädnad av plast ska även ruggas upp för att säkerställa vidhäftning.

Applicera limmet på ytan med en slät spackel och jämna sedan ut skiktet med en tandad spackel. Tryck genast fast plattorna på underlaget. Minsta fogbredd är 2 mm. Placeringen av plattorna kan justeras inom 15 minuter efter montering. Fogning kan utföras tidigast 24 timmar efter monteringen. På ej sugande underlag kan fogning göras tidigast 5–7 dagar efter limning. Påskynda inte torkningen.

Ytterligare information
Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har noga läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Den första ägaren till Kiilto var en flitig "uppfinnare" som snabbt förstod vad kunderna ville ha. Han började leka med idén om att tillverka lim för skoindustrin, en bransch med utmärkt marknadspotential. Limning kommer att ersätta den traditionella metoden att mekaniskt limma material och ger ett rent och snyggt resultat. Det var inte förrän på 1930-talet som det fick ett genombrott inom bygglim för självhäftande golvbeläggningar. Med utvecklingen av material och metoder ökar också efterfrågan och mängden av olika produkter inom byggbranschen och andra industrier. Samtidigt började limning betraktas som en bredare process än limning. Detta fick Kiilto att utöka sitt produktsortiment. Kiilto tillverkar och säljer idag produkter inom fyra affärsområden: Construction, Industrial Bonding, Professional Hygiene och Consumer Hygiene. Viljan att vara en miljöledare i vår bransch styr våra handlingar och leder till vårt engagemang för miljön. Det är en del av vår kultur, hur vi tänker och utvärderar våra handlingar. Detta engagemang är uppdelat i fyra områden och omfattar hela vår verksamhet, från det dagliga arbetet till innovation, från strategi till att hjälpa våra kunder inom detta område. Förutom att ordna kundutbildningar och utbyta miljövänliga lösningar fokuserar Kiilto även på att minska byggavfallet. Bland sin verksamhet startade Kiilto bland annat verksamheten med pumpbara fyllmedel, vars koncept kom från Sverige. Syftet med detta är att förenkla byggandet och minska mängden avfall. Kiilto är kundcentrerade. Kunderna ska känna sig bekväma med Kiilto som leverantör. Vi kommer att tillhandahålla rätt kvalitet i rätt tid och till rätt pris. Genom engagemang, kompetens och samverkan på alla nivåer har vi ett långsiktigt engagemang för att vår verksamhet ska växa. Vi ska uppfylla de krav, lagar och regler som vår verksamhet omfattar och vara ett ekonomiskt, miljömässigt och arbetsmiljömässigt hållbart företag. Det övergripande syftet med miljöarbetet är att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling inom vårt affärsområde. Vi måste kontinuerligt förbättra vår miljöprestanda och vidta försiktighetsåtgärder för att minska vår verksamhets påverkan på miljön. Därför måste våra produkter, processer och tjänster vara tekniskt och ekonomiskt sunda utformade för att ha så liten påverkan på människor och miljö som möjligt. Kiilto värnar om sina anställdas hälsa, säkerhet och arbetstillfredsställelse. Alla medarbetare ska ges goda möjligheter och eget ansvar för personlig utveckling och delaktighet. Ledare och medarbetare ska präglas av öppenhet, tillit, god etik och ansvarstagande.