PL 250 Kakellim + Härdare

PL 250 Kakellim + Härdare är ljust färgat, lösningsmedelsfritt två-komponents polyuretanlim för limning av keramiska golv- och väggplattor. Även lämpligt för limning av glasmosaik. Även för utomhusbruk. Brandklassificering enligt FTCP, MED-certifikat (rodermärke).

  • två-komponents polyuretankakellim
  • för inom- och utomhusbruk
  • för limning av keramiska plattor, glasmosaik, marmor och sten
  • brandklassificering enligt FTCP
  • MED-certifikat, så kallat rodermärke
Beställ Offert:

Skicka in storleken och genomföringarna på ert projekt och vi återkommer med paket åt er.

Brand

Användningsområden

Certifikat & Krav

CE, LEED, M1, Made in Finland

PL 250 Kakellim + Härdare är ljust färgat, lösningsmedelsfritt två-komponents polyuretanlim för limning av keramiska golv- och väggplattor. Även lämpligt för limning av glasmosaik. Även för utomhusbruk. Brandklassificering enligt FTCP, MED-certifikat (rodermärke).

  • två-komponents polyuretankakellim
  • för inom- och utomhusbruk
  • för limning av keramiska plattor, glasmosaik, marmor och sten
  • brandklassificering enligt FTCP
  • MED-certifikat, så kallat rodermärke

Användningsområde

Kiilto PL 250 Kakellim är ett lösningsmedelsfritt, brandklassat två-komponents polyuretanlim i emissionsklass M1, som bildar en stark men ändå elastisk lmfog. Med sin pastakonsistens är limmet utmärkt för applicering med spackel på väggar och tak. Används tillsammans med Kiilto PL 250 Härdare. Kiilto PL 250 Kakellim används för limning av t.ex. metaller, PVC och betong samt för limning av keramik och glasmosaik på Kiilto tätskikt. Limmets vidhäftningsstyrka uppfyller kraven enligt EN 12003 och EN 1348 efter vattenstresstester. Limmet är brandklassat enligt IMO FTPC Resolution MSC.61 (67) del 2 och del 5 och har ett MED-certifikat (rodermärke).

Bruksanvisning

Ytorna som ska fogas ska vara rena och torra. Ta bort oxidationer, fett och andra orenheter med Kiilto Målartvätt, lösningsmedel eller genom slipning. När Kiilto PL 250 Kakellim appliceras på betong ska ytans relativa fuktighet vara högst 90 procent. Rör om Kiilto PL 250 och tillsätt härdaren försiktigt under blandning. Applicera blandningen med en spackel eller något annat appliceringsverktyg på en eller båda ytorna som ska limmas. Ta bort färska limfläckar med en torr trasa och rengör ytorna med aceton eller xylen. Härdat lim kan endast tas bort mekaniskt. Vi rekommenderar användning av limmet i rumstemperatur. Limning kan utföras vid lägre temperaturer (+5–10 °C) men då blir härdningstiden mycket längre och appliceringsegenskaperna sämre.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har noga läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Den första ägaren till Kiilto var en flitig "uppfinnare" som snabbt förstod vad kunderna ville ha. Han började leka med idén om att tillverka lim för skoindustrin, en bransch med utmärkt marknadspotential. Limning kommer att ersätta den traditionella metoden att mekaniskt limma material och ger ett rent och snyggt resultat. Det var inte förrän på 1930-talet som det fick ett genombrott inom bygglim för självhäftande golvbeläggningar. Med utvecklingen av material och metoder ökar också efterfrågan och mängden av olika produkter inom byggbranschen och andra industrier. Samtidigt började limning betraktas som en bredare process än limning. Detta fick Kiilto att utöka sitt produktsortiment. Kiilto tillverkar och säljer idag produkter inom fyra affärsområden: Construction, Industrial Bonding, Professional Hygiene och Consumer Hygiene. Viljan att vara en miljöledare i vår bransch styr våra handlingar och leder till vårt engagemang för miljön. Det är en del av vår kultur, hur vi tänker och utvärderar våra handlingar. Detta engagemang är uppdelat i fyra områden och omfattar hela vår verksamhet, från det dagliga arbetet till innovation, från strategi till att hjälpa våra kunder inom detta område. Förutom att ordna kundutbildningar och utbyta miljövänliga lösningar fokuserar Kiilto även på att minska byggavfallet. Bland sin verksamhet startade Kiilto bland annat verksamheten med pumpbara fyllmedel, vars koncept kom från Sverige. Syftet med detta är att förenkla byggandet och minska mängden avfall. Kiilto är kundcentrerade. Kunderna ska känna sig bekväma med Kiilto som leverantör. Vi kommer att tillhandahålla rätt kvalitet i rätt tid och till rätt pris. Genom engagemang, kompetens och samverkan på alla nivåer har vi ett långsiktigt engagemang för att vår verksamhet ska växa. Vi ska uppfylla de krav, lagar och regler som vår verksamhet omfattar och vara ett ekonomiskt, miljömässigt och arbetsmiljömässigt hållbart företag. Det övergripande syftet med miljöarbetet är att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling inom vårt affärsområde. Vi måste kontinuerligt förbättra vår miljöprestanda och vidta försiktighetsåtgärder för att minska vår verksamhets påverkan på miljön. Därför måste våra produkter, processer och tjänster vara tekniskt och ekonomiskt sunda utformade för att ha så liten påverkan på människor och miljö som möjligt. Kiilto värnar om sina anställdas hälsa, säkerhet och arbetstillfredsställelse. Alla medarbetare ska ges goda möjligheter och eget ansvar för personlig utveckling och delaktighet. Ledare och medarbetare ska präglas av öppenhet, tillit, god etik och ansvarstagande.