KeraSeal Tätningslim

Enkomponentslim för skarvfogning på KeraSafe Våtrumsfolie, limning av manschetter och KeraSafe Skarvremsa.

Tillhör Kiilto KeraSafe foliesystem.

Beställ Offert:

Skicka in storleken och genomföringarna på ert projekt och vi återkommer med paket åt er.

Brand

Storlek

750ml

Användningsområden

Certifikat & Krav

CE, LEED, M1, Made in Finland, NORDIC SWAN, Sunda Hus

KeraSeal Tätningslim

Ytan ska vara torr, fast, jämn och fri från damm och fett. Applicera en lämplig mängd KeraSeal på KeraSafe med en foam roller, limapplikator eller borste för att väta båda ytorna ordentligt. Pressa ihop ytorna och se till att all luft är borta. Speciellt i torra förhållanden och vid applicering av limmet på större ytor, t ex på keramiska hylsor, kan ytorna som ska limmas sprayas med vatten för att påskynda härdningen. Färska limfläckar kan tas bort med en trasa, torrt lim kan endast tas bort mekaniskt.

Mer information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information specificeras i standardvillkoren. Förändringar i lokala driftsförhållanden och metoder kan påverka produktens prestanda och resultat. Vi garanterar den höga kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsledningssystem.

Kiilto har dock ingen kontroll över felaktig användning av produkterna eller förhållandena på arbetsplatsen och är därför inte ansvariga för dem. Därför kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren noggrant har läst arbetsinstruktionerna och instruktionerna (om sådana finns).

 

Den första ägaren till Kiilto var en flitig "uppfinnare" som snabbt förstod vad kunderna ville ha. Han började leka med idén om att tillverka lim för skoindustrin, en bransch med utmärkt marknadspotential. Limning kommer att ersätta den traditionella metoden att mekaniskt limma material och ger ett rent och snyggt resultat. Det var inte förrän på 1930-talet som det fick ett genombrott inom bygglim för självhäftande golvbeläggningar. Med utvecklingen av material och metoder ökar också efterfrågan och mängden av olika produkter inom byggbranschen och andra industrier. Samtidigt började limning betraktas som en bredare process än limning. Detta fick Kiilto att utöka sitt produktsortiment. Kiilto tillverkar och säljer idag produkter inom fyra affärsområden: Construction, Industrial Bonding, Professional Hygiene och Consumer Hygiene. Viljan att vara en miljöledare i vår bransch styr våra handlingar och leder till vårt engagemang för miljön. Det är en del av vår kultur, hur vi tänker och utvärderar våra handlingar. Detta engagemang är uppdelat i fyra områden och omfattar hela vår verksamhet, från det dagliga arbetet till innovation, från strategi till att hjälpa våra kunder inom detta område. Förutom att ordna kundutbildningar och utbyta miljövänliga lösningar fokuserar Kiilto även på att minska byggavfallet. Bland sin verksamhet startade Kiilto bland annat verksamheten med pumpbara fyllmedel, vars koncept kom från Sverige. Syftet med detta är att förenkla byggandet och minska mängden avfall. Kiilto är kundcentrerade. Kunderna ska känna sig bekväma med Kiilto som leverantör. Vi kommer att tillhandahålla rätt kvalitet i rätt tid och till rätt pris. Genom engagemang, kompetens och samverkan på alla nivåer har vi ett långsiktigt engagemang för att vår verksamhet ska växa. Vi ska uppfylla de krav, lagar och regler som vår verksamhet omfattar och vara ett ekonomiskt, miljömässigt och arbetsmiljömässigt hållbart företag. Det övergripande syftet med miljöarbetet är att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling inom vårt affärsområde. Vi måste kontinuerligt förbättra vår miljöprestanda och vidta försiktighetsåtgärder för att minska vår verksamhets påverkan på miljön. Därför måste våra produkter, processer och tjänster vara tekniskt och ekonomiskt sunda utformade för att ha så liten påverkan på människor och miljö som möjligt. Kiilto värnar om sina anställdas hälsa, säkerhet och arbetstillfredsställelse. Alla medarbetare ska ges goda möjligheter och eget ansvar för personlig utveckling och delaktighet. Ledare och medarbetare ska präglas av öppenhet, tillit, god etik och ansvarstagande.