Floor Heat DF 3–50mm

Floor Heat DF 3–50mm är dammreducerad, fiberarmerad golvavjämningsmassa för golv med golvvärme. Kan användas till både el- och vattenburet värmegolv.
Lämplig även för övriga avjämningsarbeten.

  •  dammreducerad, fiberförstärkt
  • idealisk för värmegolv och fallbyggnation
  • planspacklingar, fallbyggnation
  • gångbar ca 1 timme
  • beläggningsbar efter 1-2 dygn/30 mm, 3 dygn/50 mm
  • åtgång 1,7 kg/m²/mm
  • ca 12 liter färdig massa/säck
Beställ Offert:

Skicka in storleken och genomföringarna på ert projekt och vi återkommer med paket åt er.

Brand

Användningsområden

Storlek

20 kg

Certifikat & Krav

CE, LEED, M1, Made in Finland, NORDIC SWAN

Floor Heat DF 3–50mm är en golvavjämningsmassa som innehåller förstärkande fibrer för golv med golvvärme. Lämplig för varmtvattenrör och elektriska kablar.

Underlaget ska vara rent och fast. Avlägsna cementhud, färgfläckar, limrester och andra föroreningar samt dammsug golvet noggrant. Vid installation av golvvärme, se till att underlaget är tillräckligt stabilt för att klara värmerörelser.

Betongunderlag primas med utspädd 1:4 Kiilto Start Primer eller PrimerOne (20% Kiilto Primer / 80% vatten) före golvavjämning. Renoveringsytor och skivunderlag måste primas med outspädd Kiilto Start Primer eller PrimerOne före avjämning. Ej sugande underlag, såsom keramiska plattor och målade ytor, kan även behandlas med Kiilto FixPrimer.

Vid golvvärme, måste underlagsgolvet slipas och rengöras ordentligt före primning och avjämning för att säkerställa korrekt vidhäftning. Rör och kablar för golvvärme måste installeras enligt tillverkarens anvisningar på torr primer/häftbrygga. Fortsätt därefter med golvavjämningen.

En lågalkaliskt avjämningsskikt skyddar lim- och vinylbeläggningen från skador orsakade av alkalisk fukt i betongen. Studier har visat att 5 mm tjockt avjämningsskikt ger en skyddande effekt.

Betongunderlaget måste uppfylla det nationella standarderna.

En lågalkalisk golvavjämningsmassa skyddar lim och vinylbeläggningar från skador orsakade av alkalisk fukt i betong. Tester visar att ett 5 mm tjockt skikt ger den skyddande effekten.

Den första ägaren till Kiilto var en flitig "uppfinnare" som snabbt förstod vad kunderna ville ha. Han började leka med idén om att tillverka lim för skoindustrin, en bransch med utmärkt marknadspotential. Limning kommer att ersätta den traditionella metoden att mekaniskt limma material och ger ett rent och snyggt resultat. Det var inte förrän på 1930-talet som det fick ett genombrott inom bygglim för självhäftande golvbeläggningar. Med utvecklingen av material och metoder ökar också efterfrågan och mängden av olika produkter inom byggbranschen och andra industrier. Samtidigt började limning betraktas som en bredare process än limning. Detta fick Kiilto att utöka sitt produktsortiment. Kiilto tillverkar och säljer idag produkter inom fyra affärsområden: Construction, Industrial Bonding, Professional Hygiene och Consumer Hygiene. Viljan att vara en miljöledare i vår bransch styr våra handlingar och leder till vårt engagemang för miljön. Det är en del av vår kultur, hur vi tänker och utvärderar våra handlingar. Detta engagemang är uppdelat i fyra områden och omfattar hela vår verksamhet, från det dagliga arbetet till innovation, från strategi till att hjälpa våra kunder inom detta område. Förutom att ordna kundutbildningar och utbyta miljövänliga lösningar fokuserar Kiilto även på att minska byggavfallet. Bland sin verksamhet startade Kiilto bland annat verksamheten med pumpbara fyllmedel, vars koncept kom från Sverige. Syftet med detta är att förenkla byggandet och minska mängden avfall. Kiilto är kundcentrerade. Kunderna ska känna sig bekväma med Kiilto som leverantör. Vi kommer att tillhandahålla rätt kvalitet i rätt tid och till rätt pris. Genom engagemang, kompetens och samverkan på alla nivåer har vi ett långsiktigt engagemang för att vår verksamhet ska växa. Vi ska uppfylla de krav, lagar och regler som vår verksamhet omfattar och vara ett ekonomiskt, miljömässigt och arbetsmiljömässigt hållbart företag. Det övergripande syftet med miljöarbetet är att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling inom vårt affärsområde. Vi måste kontinuerligt förbättra vår miljöprestanda och vidta försiktighetsåtgärder för att minska vår verksamhets påverkan på miljön. Därför måste våra produkter, processer och tjänster vara tekniskt och ekonomiskt sunda utformade för att ha så liten påverkan på människor och miljö som möjligt. Kiilto värnar om sina anställdas hälsa, säkerhet och arbetstillfredsställelse. Alla medarbetare ska ges goda möjligheter och eget ansvar för personlig utveckling och delaktighet. Ledare och medarbetare ska präglas av öppenhet, tillit, god etik och ansvarstagande.