Kiilto Pro Levelling Sealant

Kiilto Pro Levelling Sealant är en 1-komponent universal fogmassa baserad på akrylemulsion. Produkten är nästan luktfri och är inte korrosiv mot metaller. Efter appliceringen bildas en mjuk elastisk fog genom avdunstning av vatten. Den är lätt formbar. Produkten är vattenburen och kan appliceras utan restriktioner och speciell skyddsutrustning.

Beställ Offert:

Skicka in storleken och genomföringarna på ert projekt och vi återkommer med paket åt er.

Brand

Storlek

310ml, 600ml

Certifikat & Krav

CE, LEED, M1, NORDIC SWAN

Kiilto Pro Levelling Sealanthar

utvecklats i samarbete med professionella avjämningsentreprenörer för att i första hand täta sprickor i golv och hörn i professionella utjämningsentreprenader och andra sprickor och hålrum i underlag med Kiilto avjämningsmassa inomhus. Observera att Kiilto Pro Leveling Sealant inte är lämplig för så kallade feta plaster som PE, PP och Teflon samt bitumen.

Underlag:
Säkerställ att underlaget är dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för Kiilto Pro Levelling Sealant, det ska vara fast, rent, torrt, fritt oljor, fetter eller andra ämnen som på något sätt kan inverka negativt på vidhäftningen och slutresultatet.

Förberedelser:
Temperaturen är av största vikt för ett lyckat slutresultat. +10°C på underlag, i materialet och inomhustemperatur är miniminivå enligt AMA Hus 18. Underlagets temperatur bör kontrolleras och säkerställas i god tid före appliceringen påbörjas. Lämplig arbetstemperatur för såväl underlag som material är +10°C – +20°C, dock max +25°C.

Applicering:
Lämplig arbetstemperatur för såväl underlag som material är +10°C – +20°C, dock max +25°C.
Kiilto Pro Levelling Sealant appliceras med för ändamålet lämplig fogpistol. Vid behov kan massan formas/justeras med en fuktad fogpinne, svamp eller annat lämpligt verktyg.

Åtgång:
Nedanstående tabell anger ungefärlig åtgång vid specifika fogdimensioner och ska endast ses som vägledande vid åtgångsberäkning.

Rengöring:
Rengör verktyg och maskiner med vatten omedelbart efter avslutat arbete. Den torkade/härdade produkten kan endast avlägsnas mekaniskt.

Uttorkning/härdning:
Den angivna torktiden förutsätter ett gott uttorkningsklimat på cirka +10°C – +20°C, i underlag och luft samt 40–70 % RF i omgivande luft.

Den första ägaren till Kiilto var en flitig "uppfinnare" som snabbt förstod vad kunderna ville ha. Han började leka med idén om att tillverka lim för skoindustrin, en bransch med utmärkt marknadspotential. Limning kommer att ersätta den traditionella metoden att mekaniskt limma material och ger ett rent och snyggt resultat. Det var inte förrän på 1930-talet som det fick ett genombrott inom bygglim för självhäftande golvbeläggningar. Med utvecklingen av material och metoder ökar också efterfrågan och mängden av olika produkter inom byggbranschen och andra industrier. Samtidigt började limning betraktas som en bredare process än limning. Detta fick Kiilto att utöka sitt produktsortiment. Kiilto tillverkar och säljer idag produkter inom fyra affärsområden: Construction, Industrial Bonding, Professional Hygiene och Consumer Hygiene. Viljan att vara en miljöledare i vår bransch styr våra handlingar och leder till vårt engagemang för miljön. Det är en del av vår kultur, hur vi tänker och utvärderar våra handlingar. Detta engagemang är uppdelat i fyra områden och omfattar hela vår verksamhet, från det dagliga arbetet till innovation, från strategi till att hjälpa våra kunder inom detta område. Förutom att ordna kundutbildningar och utbyta miljövänliga lösningar fokuserar Kiilto även på att minska byggavfallet. Bland sin verksamhet startade Kiilto bland annat verksamheten med pumpbara fyllmedel, vars koncept kom från Sverige. Syftet med detta är att förenkla byggandet och minska mängden avfall. Kiilto är kundcentrerade. Kunderna ska känna sig bekväma med Kiilto som leverantör. Vi kommer att tillhandahålla rätt kvalitet i rätt tid och till rätt pris. Genom engagemang, kompetens och samverkan på alla nivåer har vi ett långsiktigt engagemang för att vår verksamhet ska växa. Vi ska uppfylla de krav, lagar och regler som vår verksamhet omfattar och vara ett ekonomiskt, miljömässigt och arbetsmiljömässigt hållbart företag. Det övergripande syftet med miljöarbetet är att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling inom vårt affärsområde. Vi måste kontinuerligt förbättra vår miljöprestanda och vidta försiktighetsåtgärder för att minska vår verksamhets påverkan på miljön. Därför måste våra produkter, processer och tjänster vara tekniskt och ekonomiskt sunda utformade för att ha så liten påverkan på människor och miljö som möjligt. Kiilto värnar om sina anställdas hälsa, säkerhet och arbetstillfredsställelse. Alla medarbetare ska ges goda möjligheter och eget ansvar för personlig utveckling och delaktighet. Ledare och medarbetare ska präglas av öppenhet, tillit, god etik och ansvarstagande.