Topplan Golvavjämningsmassa 1–10mm

Cementbaserad, golvavjämningsmassa med utmärkta självutjämnande egenskaper. Utmärkt för avjämning av golv som ska ytbeläggas. Ger en hård och slät yta. Lämplig även för avjämning av golv som ska målas. Pumpbar. Lågalkalisk.

  •  fin golvavjämningsmassa
  • goda självutjämnande egenskaper
  • pumpbar, kan även målas
  • gångbar ca 3 timmar
  • beläggningsbar efter 16 tim/2–3 mm, 1 dygn/10 mm
  • åtgång 1,6 kg/m²/mm
Beställ Offert:

Skicka in storleken och genomföringarna på ert projekt och vi återkommer med paket åt er.

Artikelnr: N/A Kategorier: ,
Vikt N/A
Brand

Certifikat & Krav

CE, LEED, M1, Made in Finland, Sunda Hus

Användningsområden

Topplan Golvavjämningsmassa är Cementbaserad, golvavjämningsmassa med utmärkta självutjämnande egenskaper. Utmärkt för avjämning av golv som ska ytbeläggas. Ger en hård och slät yta. Lämplig även för avjämning av golv som ska målas. Pumpbar. Lågalkalisk.

Användningsområde

Lämplig för avjämning av golvytan 1-10mm innan golvläggning. På mindre ytor (ca 2 kvadratmeter) tjocklekar upp till 20 mm. Kiilto TopPlan kan även användas för att avjämna betonggolv (minsta skikttjocklek 2 mm) innan mosaikparkett läggs. Ytor ska vara rena, stabila och fasta. Ta bort cementhud, färgfläckar, limrester och andra föroreningar och dammsug noggrant. Grova och höga betonggäss ska slipas innan nivellering. Betonggolv förbehandlas med en 1:4 utspädning av Kiilto Start Primer eller PrimerOne (20 % Kiilto Primer / 80 % vatten) innan golvet avjämnas. Underlag och plåtunderlag för ombyggnad ska grundas med outspädd Kiilto Start Primer eller PrimerOne före avjämning. Icke sugande underlag, såsom kakel eller målade ytor, kan även behandlas med Kiilto FixPrimer. Betongfundament måste uppfylla nationella standarder. Låg alkaliska golvavjämningsmassa skyddar lim och vinylbeläggningar från skador orsakade av alkalisk fukt i betong.

Användningsinstruktioner

Använd en lämplig mekanisk mixer och blanda pulvret med vatten tills en jämn, homogen massa bildas. Använd kallt, rent vatten (+10 °C – 20 °C). Men om pulvret är kallt kan det blandas med varmt vatten (upp till +35 °C). Avjämningsmedlet och underlagets temperatur får inte sjunka under +10°C för att säkerställa korrekt härdning. Undvik temperaturer över +25°C. Högre temperaturer minskar massans processtid och produkten blir mindre flytande. Den färdiga massan pumpas till marken genom gummislangar och sprids över golvet i breda ränder. Bredden på ränderna beror på pumphastighet, skikttjocklek, driftsförhållanden etc. Sektioner över 10 meter breda inte föreslagit.

Ränderna kan flyttas ihop med hjälp av t.ex. Spackel i stål. Efter pumpning, skölj omedelbart maskinen med rent vatten. Synliga arbetssömmar och eventuella luftbubblor kan slipas bort 1-2 dagar efter avjämning. De aktiva sömmarna i kittskiktet motsvarar substratets aktiva sömmar. Andra kinematiska fogar kan göras vid behov. Påskynda inte torkning av golvet, såsom uppvärmning eller ventilation, eftersom torkning för snabbt kan orsaka fina sprickor. Om inomhustemperaturen är ovanligt hög eller den relativa luftfuktigheten är mycket låg, eller om det finns direkt solljus på en plan yta, täck golvet med skyddsplast så snart du kan gå på det.

Golv bör täckas relativt snabbt efter torkning. Detta förhindrar övertorkning och sprickbildning av ytan. Om ytskiktet inte täcks inom 14 dagar efter avjämning ska ytan täckas med Kiilto Care finish eller plast dagen efter avjämning. Passar även för otillgängliga golv, men inte för garage. I utrymmen där vattentäta skikt används, såsom badrum, bör avjämningsmedel appliceras under det vattentäta skiktet. Inte lämplig för områden med frekvent vattenbelastning (t.ex. simbassänger). anteckningar!

Undvik att använda för mycket vatten!

 

Den första ägaren till Kiilto var en flitig "uppfinnare" som snabbt förstod vad kunderna ville ha. Han började leka med idén om att tillverka lim för skoindustrin, en bransch med utmärkt marknadspotential. Limning kommer att ersätta den traditionella metoden att mekaniskt limma material och ger ett rent och snyggt resultat. Det var inte förrän på 1930-talet som det fick ett genombrott inom bygglim för självhäftande golvbeläggningar. Med utvecklingen av material och metoder ökar också efterfrågan och mängden av olika produkter inom byggbranschen och andra industrier. Samtidigt började limning betraktas som en bredare process än limning. Detta fick Kiilto att utöka sitt produktsortiment. Kiilto tillverkar och säljer idag produkter inom fyra affärsområden: Construction, Industrial Bonding, Professional Hygiene och Consumer Hygiene. Viljan att vara en miljöledare i vår bransch styr våra handlingar och leder till vårt engagemang för miljön. Det är en del av vår kultur, hur vi tänker och utvärderar våra handlingar. Detta engagemang är uppdelat i fyra områden och omfattar hela vår verksamhet, från det dagliga arbetet till innovation, från strategi till att hjälpa våra kunder inom detta område. Förutom att ordna kundutbildningar och utbyta miljövänliga lösningar fokuserar Kiilto även på att minska byggavfallet. Bland sin verksamhet startade Kiilto bland annat verksamheten med pumpbara fyllmedel, vars koncept kom från Sverige. Syftet med detta är att förenkla byggandet och minska mängden avfall. Kiilto är kundcentrerade. Kunderna ska känna sig bekväma med Kiilto som leverantör. Vi kommer att tillhandahålla rätt kvalitet i rätt tid och till rätt pris. Genom engagemang, kompetens och samverkan på alla nivåer har vi ett långsiktigt engagemang för att vår verksamhet ska växa. Vi ska uppfylla de krav, lagar och regler som vår verksamhet omfattar och vara ett ekonomiskt, miljömässigt och arbetsmiljömässigt hållbart företag. Det övergripande syftet med miljöarbetet är att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling inom vårt affärsområde. Vi måste kontinuerligt förbättra vår miljöprestanda och vidta försiktighetsåtgärder för att minska vår verksamhets påverkan på miljön. Därför måste våra produkter, processer och tjänster vara tekniskt och ekonomiskt sunda utformade för att ha så liten påverkan på människor och miljö som möjligt. Kiilto värnar om sina anställdas hälsa, säkerhet och arbetstillfredsställelse. Alla medarbetare ska ges goda möjligheter och eget ansvar för personlig utveckling och delaktighet. Ledare och medarbetare ska präglas av öppenhet, tillit, god etik och ansvarstagande.