Kiilto K2 Tätskikt

Kiilto K2 Tätskikt innehåller ett tjockt flytande vattentätt skikt, som ingår i Kiilto K-System med Kiilto K1 Vapor Barrier och i KeraSafe Foil System med KeraSafe Wet Chamber Foil.

Beställ Offert:

Skicka in storleken och genomföringarna på ert projekt och vi återkommer med paket åt er.

Vikt 14 kg
Brand

Användningsområden

Certifikat & Krav

CE, ETAG022, LEED, M1, Made in Finland

Storlek

1,3 kg, 14 kg, 7 kg

Kiilto K2 Tätskikt

är ett färdigblandat vattenbaserat tätskikt för golv och väggar i badrum, bastu och liknande våtutrymmen före plattsättning. Ej lämplig för föremål som ständigt belastas med vatten (t.ex. simbassänger) eller föremål med en temperatur över + 70 °C (t.ex. bastuväggar).k2 tätskikt och tillbehor

Lämplig för montering av KeraSafe Wet Chamber Foils. Ytan ska vara torr, sugande, dammfri och plan. Allt material som skulle störa vidhäftningen av det vattentäta lagret måste tas bort. Den havererade strukturen måste förstärkas innan arbetet kan påbörjas. Se till att konstruktion och underlag är lämpliga för vattentätning och kakelinstallation. Golvvärme installeras under tätskiktet.

Vid renovering av våtutrymmen är professionellt arbete viktigt om du vill ansöka om försäkring vid en olycka.

KeraSafe Foliesystem: Vid behov slipa och/eller jämna till ojämna ytor med lämplig Kiilto avjämningsmassa för användning under tätskikt och kakel. Grunda torra ytor med Kiilto Keraprimer innan sealer appliceras enligt gällande monteringsanvisning. Låt primern torka i minst en timme innan du applicerar sealern. Om det behövs, rör om produkten före användning.

Applicera Kiilto K2 på en ren, torr yta med en rulle eller borste, installera sedan KeraSafe Wet Chamber Foil i ett vått vattentätt lager. Tryck försiktigt in folien i basen och gnugga. Kiilto KeraSeal kan användas runt vinklar och genomföringar av folieskarvar, foglister och manschetter.

Med moderna fläktar och fuktspärrar behöver du inte oroa dig för saker som dålig luftkvalitet i källare och fuktiga områden.

K-system (K1 + K2): Applicera Kiilto K1 Fuktspärr enligt gällande monteringsanvisning. Om det behövs, rör om produkten före användning. Applicera Kiilto K2 på vägghörn och fogar mellan byggskivor och andra underlag. Montera skarvlister och manschetter i vinkel och runt genomföringar på det våta tätningsskiktet. Applicera Kiilto K2 på hela ytan som ska vattentätas och låt torka. Applicera Kiilto K2 igen på hela ytan så att den blir vattentät och låt torka. Torktiden för det första lagret är cirka 2 timmar och torktiden för det andra lagret är cirka 6 timmar. Tjockleken på det färdiga tätskiktet måste vara minst 0,6 mm. Montera plattor med Kiilto Flexfix, Superfix DF, Lightfix, Kerapid DF eller HighFlex S2 DF.

Appliceringstemperatur + 15–25 °C
Densitet/Specifik vikt 1,30 kg/l
Fuktighet i underlaget-Golv och väggar som har spacklats eller avjämnats med Kiiltos produkter kan tätskiktas efter att avjämningsmassan eller spacklet har fått torka tillräckligt länge; se torktiden i produktbladet.

Förpackningsstorlekar 1,3, 7 och 14 kg
Förvaring I oöppnad förpackning, över +1 °C, 1 år.
Sprickutjämningsförmåga. Kategori 2: 0,75 mm Kiilto K-System Kategori 3: 1,5 mm KeraSafe Foliesystem
Torktid ca 2 timmar (1:a skiktet), ca 6 timmar (2:a skiktet)
Typ/bindemedel Syntetiskt SBR-gummi
Underlag Massiv konstruktion, cementbaserad avjämningsmassa och våtrumsgodkända byggskivor.
Viskositet ca 40 000 mPas

Värmebeständighet, torr max. 60 °C frostbeständighet
Fryser Ånggenomgångsmotstånd
2 077 000 sek/m (Kiilto K-system)
3 300 000 sek/m (KeraSafe Foliesystem)
Åtgång
1,0 kg/m² (minst 2 skikt) Kiilto K-system
0,4 kg/m² KeraSafe Foliesystem

Kiilto K2 Tätskikt

Den första ägaren till Kiilto var en flitig "uppfinnare" som snabbt förstod vad kunderna ville ha. Han började leka med idén om att tillverka lim för skoindustrin, en bransch med utmärkt marknadspotential. Limning kommer att ersätta den traditionella metoden att mekaniskt limma material och ger ett rent och snyggt resultat. Det var inte förrän på 1930-talet som det fick ett genombrott inom bygglim för självhäftande golvbeläggningar. Med utvecklingen av material och metoder ökar också efterfrågan och mängden av olika produkter inom byggbranschen och andra industrier. Samtidigt började limning betraktas som en bredare process än limning. Detta fick Kiilto att utöka sitt produktsortiment. Kiilto tillverkar och säljer idag produkter inom fyra affärsområden: Construction, Industrial Bonding, Professional Hygiene och Consumer Hygiene. Viljan att vara en miljöledare i vår bransch styr våra handlingar och leder till vårt engagemang för miljön. Det är en del av vår kultur, hur vi tänker och utvärderar våra handlingar. Detta engagemang är uppdelat i fyra områden och omfattar hela vår verksamhet, från det dagliga arbetet till innovation, från strategi till att hjälpa våra kunder inom detta område. Förutom att ordna kundutbildningar och utbyta miljövänliga lösningar fokuserar Kiilto även på att minska byggavfallet. Bland sin verksamhet startade Kiilto bland annat verksamheten med pumpbara fyllmedel, vars koncept kom från Sverige. Syftet med detta är att förenkla byggandet och minska mängden avfall. Kiilto är kundcentrerade. Kunderna ska känna sig bekväma med Kiilto som leverantör. Vi kommer att tillhandahålla rätt kvalitet i rätt tid och till rätt pris. Genom engagemang, kompetens och samverkan på alla nivåer har vi ett långsiktigt engagemang för att vår verksamhet ska växa. Vi ska uppfylla de krav, lagar och regler som vår verksamhet omfattar och vara ett ekonomiskt, miljömässigt och arbetsmiljömässigt hållbart företag. Det övergripande syftet med miljöarbetet är att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling inom vårt affärsområde. Vi måste kontinuerligt förbättra vår miljöprestanda och vidta försiktighetsåtgärder för att minska vår verksamhets påverkan på miljön. Därför måste våra produkter, processer och tjänster vara tekniskt och ekonomiskt sunda utformade för att ha så liten påverkan på människor och miljö som möjligt. Kiilto värnar om sina anställdas hälsa, säkerhet och arbetstillfredsställelse. Alla medarbetare ska ges goda möjligheter och eget ansvar för personlig utveckling och delaktighet. Ledare och medarbetare ska präglas av öppenhet, tillit, god etik och ansvarstagande.