Floorfix DF Fästmassa för golvplattor

Floorfix DF Fästmassa för golvplattor är dammreducerad, cementbaserad fästmassa som är idealisk för montering av keramiska golvplattor i torr- och våtutrymmen. Inte för natursten. Fogning kan ske redan efter 16 timmar. Lämplig även för utomhusbruk. C2ES1. C2ES2 med Kiilto Fixbinder.

  •  dammreducerad
  • enkel att använda och flexibel
  • även för utomhusbruk
  •  C2ES1
  • fogning: absorberande underlag 16 timmar, icke-absorberande underlag 2 dygn efter plattsättning
  •  åtgång 3,5–5 kg/m²
Beställ Offert:

Skicka in storleken och genomföringarna på ert projekt och vi återkommer med paket åt er.

Brand

Användningsområden

,

Certifikat & Krav

CE, LEED, M1, Made in Finland, NORDIC SWAN

Storlek

20 kg

Floorfix DF Fästmassa för golvplattor

är flexibel fästmassa för montering av storformatsplattor på betong, klinkergolv samt gips- och fibercementskivor. När plattsättning sker på skivunderlag ska du se till att underlaget är tillräckligt stabilt. Kiilto Floorfix DF säkerställer en bra vidhäftning mellan plattor och underlag. Tack vare ny teknologi är produkten näst intill dammfri under blandning. Kan användas i kombination med Kiilto Tätskikt. Lämplig för både inom- och utomhusbruk, men inte till objekt som ständigt har vattenbelastning (t.ex. pooler).

Ytorna som ska plattsättas måste vara rena, fasta och fria från damm. Ta bort alla vattenlösliga spackel- och avjämningsmassor. Fukta torra och absorberande underlag. Skivor primas med outspädd Kiilto Start Primer. Stäng av golvvärmen minst 24 timmar före plattsättning. Vid plattsättning på klinker (endast inomhus) ska du se till att plattorna är ordentligt fixerade till dess underlag. Ta bort vax, fett och smuts från ytan med Kiilto Målartvätt och skölj noggrant. Efter torkning ska ytan slipas och slipdammet avlägsnas.

BRUKSANVISNING

Strö långsamt ner pulvret under omrörning i kallt, rent vatten och blanda tills en jämn, smidig massa bildats. Låt massan mogna under ca 5 minuter och rör sedan om igen. Applicera massan på underlaget genom att trycka hårt och kamma med en tandad spackel på en yta som kan plattsättas inom 10–15 minuter.
Tryck fast plattorna ordentligt mot den färska massan. Plattorna kan justeras under 15 minuter. Vi rekommenderar att slumpmässigt lösgöra en platta för att säkerställa att nästan hela baksidan av plattan är täckt med fästmassa (80-90%). Vid plattsättning utomhus, ska täckningen på baksidan av plattan vara 100%. För full täckning är det viktigt att välja en tandad spackel som motsvarar plattans storlek, material och underlag. Färska fläckar kan tas bort med vatten och en fuktig trasa. Intorkad fästmassa kan endast tas bort mekaniskt.

Belastning kan ske ca 16 timmar efter plattsättning i normal rumstemperatur. Fogning kan utföras med Kiilto Kakel- och/eller Klinkerfog tidigast 16 timmar efter plattsättning, på icke-absorberande underlag tidigast efter ca 48 timmar. Ett plattsatt utrymme tål normal gångtrafik och slitage efter en vecka. Låg temperatur och hög luftfuktighet kommer att fördröja härdnings- och torkningsprocessen.

Använd Kiilto Våtrumssilikon för hörn i vägg- och golvvinkel samt andra rörelsefogar.

Massans deformationsupptagningsförmåga kan förbättras till klass C2ES2 genom att tillsätta Kiilto Fixbinder (5 l Fixbinder, 2 l vatten och 20 kg Floorfix).

Lämplig för mindre ojämnheter på underlaget före plattsättning. För över 10 millimeter stora ojämnheter rekommenderar vi Kiilto Golvspackel.

Den första ägaren till Kiilto var en flitig "uppfinnare" som snabbt förstod vad kunderna ville ha. Han började leka med idén om att tillverka lim för skoindustrin, en bransch med utmärkt marknadspotential. Limning kommer att ersätta den traditionella metoden att mekaniskt limma material och ger ett rent och snyggt resultat. Det var inte förrän på 1930-talet som det fick ett genombrott inom bygglim för självhäftande golvbeläggningar. Med utvecklingen av material och metoder ökar också efterfrågan och mängden av olika produkter inom byggbranschen och andra industrier. Samtidigt började limning betraktas som en bredare process än limning. Detta fick Kiilto att utöka sitt produktsortiment. Kiilto tillverkar och säljer idag produkter inom fyra affärsområden: Construction, Industrial Bonding, Professional Hygiene och Consumer Hygiene. Viljan att vara en miljöledare i vår bransch styr våra handlingar och leder till vårt engagemang för miljön. Det är en del av vår kultur, hur vi tänker och utvärderar våra handlingar. Detta engagemang är uppdelat i fyra områden och omfattar hela vår verksamhet, från det dagliga arbetet till innovation, från strategi till att hjälpa våra kunder inom detta område. Förutom att ordna kundutbildningar och utbyta miljövänliga lösningar fokuserar Kiilto även på att minska byggavfallet. Bland sin verksamhet startade Kiilto bland annat verksamheten med pumpbara fyllmedel, vars koncept kom från Sverige. Syftet med detta är att förenkla byggandet och minska mängden avfall. Kiilto är kundcentrerade. Kunderna ska känna sig bekväma med Kiilto som leverantör. Vi kommer att tillhandahålla rätt kvalitet i rätt tid och till rätt pris. Genom engagemang, kompetens och samverkan på alla nivåer har vi ett långsiktigt engagemang för att vår verksamhet ska växa. Vi ska uppfylla de krav, lagar och regler som vår verksamhet omfattar och vara ett ekonomiskt, miljömässigt och arbetsmiljömässigt hållbart företag. Det övergripande syftet med miljöarbetet är att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling inom vårt affärsområde. Vi måste kontinuerligt förbättra vår miljöprestanda och vidta försiktighetsåtgärder för att minska vår verksamhets påverkan på miljön. Därför måste våra produkter, processer och tjänster vara tekniskt och ekonomiskt sunda utformade för att ha så liten påverkan på människor och miljö som möjligt. Kiilto värnar om sina anställdas hälsa, säkerhet och arbetstillfredsställelse. Alla medarbetare ska ges goda möjligheter och eget ansvar för personlig utveckling och delaktighet. Ledare och medarbetare ska präglas av öppenhet, tillit, god etik och ansvarstagande.