Kiilto Extra

Kiilto Extra är mycket bra initialhugg och lång häftlimningstid. Lämplig för vinylgolv
och plattor samt textilgolv.
Emitterar inte 2-etylhexanol.
Även för våtutrymmen inomhus.

  •  bra initialhugg, lång häftlimningstid
  • vattenbaserat
  • emitterar inte 2-etylhexanol
Beställ Offert:

Skicka in storleken och genomföringarna på ert projekt och vi återkommer med paket åt er.

Kategorier: ,
Brand

Användningsområden

Certifikat & Krav

LEED, M1, Made in Finland, Sunda Hus

Kiilto Extra är akryldispersionslim för montering av PVC-golv och plattor, PVC-mattor med slät eller bicellsmönstrad baksida, textilgolv med skumbaksida samt nålfiltsmattor. Kiilto Extra lämpar sig även för limning av tunga PVC-väggmaterial (över 0,6 mm) och kan användas på både sugande och icke-sugande underlag. Kiilto Extra är optimalt för monteringar som kräver ett bra initialhugg och en lång bearbetningstid. Emissionsklass M1 för byggnadsmaterial.

BRUKSANVISNING

Underlaget ska vara torrt, fast, jämnt och fritt från damm och fett. Vi rekommenderar avjämning av betongunderlaget med en lämplig lågalkalisk avjämningsmassa från Kiilto, vilket minska risken för skador på ytbeläggningen eller i limmet på grund av hög alkalisk fuktighet. Slipa skarvarna i trä- och plankgolv och förbehandla dem vid behov.

Rör vid behov om limmet före användning och applicera ett jämnt lager lim på ytan med en fintandad limspridare. Använd våtlimningsmetoden: tryck genast fast beläggningen på ytan efter applicering av lim. Om beläggningen är styv eller måste vikas för att passa in i konstruktioner, låt limmet dra 10–20 minuter innan du trycker beläggningen på plats. Vid limning av tät beläggning på icke- sugande underlag ska limmet dra upp till 60 minuter innan beläggningen läggs ner. Du kan också lägga ner beläggningen lätt på limningsytan och sedan lyfta av den. Låt dra 20–30 minuter innan du lägger ner beläggningen på plats och gnider fast den ordentligt på underlaget. Ta bort färska limfläckar med vatten. Intorkade limfläckar rengörs med ett starkt alkaliskt rengöringsmedel eller xylen. Följ även golvtillverkarens monteringsanvisningar.

Den torra limytan och beläggningen kan värmeaktiveras med en varmluftspistol: värm både limmet och beläggningen och gnid fast beläggningen på ytan (t.ex. golv i badrum och toaletter med uppvik på väggen). Ta bort färska limfläckar innan de torkat med en ren, fuktig trasa eller svamp. Intorkat lim tas bort med xylen.

Den första ägaren till Kiilto var en flitig "uppfinnare" som snabbt förstod vad kunderna ville ha. Han började leka med idén om att tillverka lim för skoindustrin, en bransch med utmärkt marknadspotential. Limning kommer att ersätta den traditionella metoden att mekaniskt limma material och ger ett rent och snyggt resultat. Det var inte förrän på 1930-talet som det fick ett genombrott inom bygglim för självhäftande golvbeläggningar. Med utvecklingen av material och metoder ökar också efterfrågan och mängden av olika produkter inom byggbranschen och andra industrier. Samtidigt började limning betraktas som en bredare process än limning. Detta fick Kiilto att utöka sitt produktsortiment. Kiilto tillverkar och säljer idag produkter inom fyra affärsområden: Construction, Industrial Bonding, Professional Hygiene och Consumer Hygiene. Viljan att vara en miljöledare i vår bransch styr våra handlingar och leder till vårt engagemang för miljön. Det är en del av vår kultur, hur vi tänker och utvärderar våra handlingar. Detta engagemang är uppdelat i fyra områden och omfattar hela vår verksamhet, från det dagliga arbetet till innovation, från strategi till att hjälpa våra kunder inom detta område. Förutom att ordna kundutbildningar och utbyta miljövänliga lösningar fokuserar Kiilto även på att minska byggavfallet. Bland sin verksamhet startade Kiilto bland annat verksamheten med pumpbara fyllmedel, vars koncept kom från Sverige. Syftet med detta är att förenkla byggandet och minska mängden avfall. Kiilto är kundcentrerade. Kunderna ska känna sig bekväma med Kiilto som leverantör. Vi kommer att tillhandahålla rätt kvalitet i rätt tid och till rätt pris. Genom engagemang, kompetens och samverkan på alla nivåer har vi ett långsiktigt engagemang för att vår verksamhet ska växa. Vi ska uppfylla de krav, lagar och regler som vår verksamhet omfattar och vara ett ekonomiskt, miljömässigt och arbetsmiljömässigt hållbart företag. Det övergripande syftet med miljöarbetet är att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling inom vårt affärsområde. Vi måste kontinuerligt förbättra vår miljöprestanda och vidta försiktighetsåtgärder för att minska vår verksamhets påverkan på miljön. Därför måste våra produkter, processer och tjänster vara tekniskt och ekonomiskt sunda utformade för att ha så liten påverkan på människor och miljö som möjligt. Kiilto värnar om sina anställdas hälsa, säkerhet och arbetstillfredsställelse. Alla medarbetare ska ges goda möjligheter och eget ansvar för personlig utveckling och delaktighet. Ledare och medarbetare ska präglas av öppenhet, tillit, god etik och ansvarstagande.