Kiilto K1 Ångspärr

Kiilto K1 Ångspärr är en vattenbaserad färdigblandad fuktspärr för tätning av ytor inför montering av kakel (ej lämplig för simbassänger). Enligt vattentätsystemet Kiilto K måste Kiilto K1 användas i kombination med tätskiktet Kiilto K2. Ytan ska vara torr, sugande, dammfri och plan.

Beställ Offert:

Skicka in storleken och genomföringarna på ert projekt och vi återkommer med paket åt er.

Brand

Användningsområden

Certifikat & Krav

CE, ETAG022, LEED, M1, Made in Finland, NORDIC SWAN, Sunda Hus

Storlek

1,3 kg, 12kg, 6 kg

Kiilto K1 Ångspärr

En vätskeångspärr ingår i Kiilto K-System (rullbar) tillsammans med vattentätningsmaterialet Kiilto K2.

Allt material som skulle störa vidhäftningen av tätskiktet måste tas bort. Skadade konstruktioner måste förstärkas innan arbetet kan påbörjas. Se till att strukturen och basen är lämpliga för vattentätning och kakelinstallation. Golvvärme installeras under tätskiktet.

Användningsinstruktioner

Vid behov slipa och/eller jämna till ojämna ytor med lämplig Kiilto avjämningsmassa för användning under tätskikt och kakel. Underlaget måste vara torrt och rent innan K1 används. Applicera ett lager K1 Moisture Barrier med en roller och låt torka. Applicera ytterligare ett lager och låt torka. Torktiden mellan lagren är cirka 30 minuter.

Den totala förbrukningen ska vara 0,2 kg/m2 (minst två lager). Applicera K2-fuktspärren på det torra lagret av K1-fuktspärren enligt gällande monteringsanvisning.

YTTERLIGARE INFORMATION

Informationen som anges i det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden och – metoder påverkar produktens prestanda och resultat. Vi garanterar att våra produkter är av hög kvalitet i enlighet med vårt kvalitetsledningssystem.

Vi tar inget ansvar för felaktig användning av produkten eller rådande arbetsförhållanden som vi inte har någon kontroll över. Således kan vi inte hållas ansvariga för det slutgiltiga resultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har läst och förstått arbetsinstruktionerna och arbetsbeskrivningen, om sådana finns.

Den första ägaren till Kiilto var en flitig "uppfinnare" som snabbt förstod vad kunderna ville ha. Han började leka med idén om att tillverka lim för skoindustrin, en bransch med utmärkt marknadspotential. Limning kommer att ersätta den traditionella metoden att mekaniskt limma material och ger ett rent och snyggt resultat. Det var inte förrän på 1930-talet som det fick ett genombrott inom bygglim för självhäftande golvbeläggningar. Med utvecklingen av material och metoder ökar också efterfrågan och mängden av olika produkter inom byggbranschen och andra industrier. Samtidigt började limning betraktas som en bredare process än limning. Detta fick Kiilto att utöka sitt produktsortiment. Kiilto tillverkar och säljer idag produkter inom fyra affärsområden: Construction, Industrial Bonding, Professional Hygiene och Consumer Hygiene. Viljan att vara en miljöledare i vår bransch styr våra handlingar och leder till vårt engagemang för miljön. Det är en del av vår kultur, hur vi tänker och utvärderar våra handlingar. Detta engagemang är uppdelat i fyra områden och omfattar hela vår verksamhet, från det dagliga arbetet till innovation, från strategi till att hjälpa våra kunder inom detta område. Förutom att ordna kundutbildningar och utbyta miljövänliga lösningar fokuserar Kiilto även på att minska byggavfallet. Bland sin verksamhet startade Kiilto bland annat verksamheten med pumpbara fyllmedel, vars koncept kom från Sverige. Syftet med detta är att förenkla byggandet och minska mängden avfall. Kiilto är kundcentrerade. Kunderna ska känna sig bekväma med Kiilto som leverantör. Vi kommer att tillhandahålla rätt kvalitet i rätt tid och till rätt pris. Genom engagemang, kompetens och samverkan på alla nivåer har vi ett långsiktigt engagemang för att vår verksamhet ska växa. Vi ska uppfylla de krav, lagar och regler som vår verksamhet omfattar och vara ett ekonomiskt, miljömässigt och arbetsmiljömässigt hållbart företag. Det övergripande syftet med miljöarbetet är att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling inom vårt affärsområde. Vi måste kontinuerligt förbättra vår miljöprestanda och vidta försiktighetsåtgärder för att minska vår verksamhets påverkan på miljön. Därför måste våra produkter, processer och tjänster vara tekniskt och ekonomiskt sunda utformade för att ha så liten påverkan på människor och miljö som möjligt. Kiilto värnar om sina anställdas hälsa, säkerhet och arbetstillfredsställelse. Alla medarbetare ska ges goda möjligheter och eget ansvar för personlig utveckling och delaktighet. Ledare och medarbetare ska präglas av öppenhet, tillit, god etik och ansvarstagande.