Kiilto M1000 ECO

M1000 ECO Universallim för montering av vinylgolv och vinylplattor, linoleumgolv, gummi- och textilmattor, LVT-plattor samt PVC-fria golvbeläggningar. Även lämpligt för montering av Kiilto KeraSafe Våtrumsfolie. Emitterar inte 2-etylhexanol. Innehåller inga alkylfenoletoxylater, ftalater eller andra mjukgörare. Även för våtutrymmen.

  • Vattenbaserat dispersionslim
  • Universallim för golv- och väggbeläggningar inomhus
  • Lämpligt för montering av de flesta golvbeläggningar
  • Åtgång 4-6 m2/liter
  • Emitterar inte 2-etylhexanol. Innehåller inga alkylfenoletoxylater, ftalater eller andra mjukgörare
Beställ Offert:

Skicka in storleken och genomföringarna på ert projekt och vi återkommer med paket åt er.

Brand

Användningsområden

Certifikat & Krav

LEED, M1, Made in Finland, NORDIC SWAN, Sunda Hus

M1000 ECO

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Vattenbaserat akryldispersionslim för montering av vinylgolv och vinylplattor, LVT-plattor, linoleumgolv, gummimattor och textilmattor med skumrygg samt över 0,6 mm tjocka väggmattor både på porösa och icke-porösa underlag i våta och torra utrymmen. Även lämpligt för montering av Kiilto KeraSafe Våtrumsfolie. Emissionsklass M1 för byggnadsmaterial.

BRUKSANVISNING

Underlaget ska vara torrt, fast, jämnt och fritt från damm och fett. Vi rekommenderar avjämning av betongunderlaget med en lämplig lågalkalisk avjämningsmassa från Kiilto, vilket minska risken för skador på ytbeläggningen eller i limmet på grund av hög alkalisk fuktighet. Skarvarna i brädgolv ska slipas. Då ytskikt monteras på byggnadsskivor, följ skivtillverkarens anvisningar.

Rör om limmet vid behov före användning och applicera limmet med fintandad limspridare eller med roller. Använd våtlimningsmetoden. Tryck fast beläggningen direkt mot underlaget och gnid fast den ordentligt. Om beläggningen är stel eller ska vikas, låt limmet lufta 10–20 minuter innan ytskiktet trycks fast på underlaget. Vid montering av täta beläggningar på täta underlag, låt limmet lufta så länge som 60 minuter innan du trycker fast beläggningen på underlaget. Alternativt kan våden läggas ned i det färska limmet, lyftas upp och låta luftas 20–30 minuter. Gnid sedan fast våden noggrant på underlaget. Ta bort färska limfläckar med vatten. Intorkade limfläckar rengörs med ett starkt alkaliskt rengöringsmedel eller xylen. Följ även golvtillverkarens monteringsanvisningar.

Den första ägaren till Kiilto var en flitig "uppfinnare" som snabbt förstod vad kunderna ville ha. Han började leka med idén om att tillverka lim för skoindustrin, en bransch med utmärkt marknadspotential. Limning kommer att ersätta den traditionella metoden att mekaniskt limma material och ger ett rent och snyggt resultat. Det var inte förrän på 1930-talet som det fick ett genombrott inom bygglim för självhäftande golvbeläggningar. Med utvecklingen av material och metoder ökar också efterfrågan och mängden av olika produkter inom byggbranschen och andra industrier. Samtidigt började limning betraktas som en bredare process än limning. Detta fick Kiilto att utöka sitt produktsortiment. Kiilto tillverkar och säljer idag produkter inom fyra affärsområden: Construction, Industrial Bonding, Professional Hygiene och Consumer Hygiene. Viljan att vara en miljöledare i vår bransch styr våra handlingar och leder till vårt engagemang för miljön. Det är en del av vår kultur, hur vi tänker och utvärderar våra handlingar. Detta engagemang är uppdelat i fyra områden och omfattar hela vår verksamhet, från det dagliga arbetet till innovation, från strategi till att hjälpa våra kunder inom detta område. Förutom att ordna kundutbildningar och utbyta miljövänliga lösningar fokuserar Kiilto även på att minska byggavfallet. Bland sin verksamhet startade Kiilto bland annat verksamheten med pumpbara fyllmedel, vars koncept kom från Sverige. Syftet med detta är att förenkla byggandet och minska mängden avfall. Kiilto är kundcentrerade. Kunderna ska känna sig bekväma med Kiilto som leverantör. Vi kommer att tillhandahålla rätt kvalitet i rätt tid och till rätt pris. Genom engagemang, kompetens och samverkan på alla nivåer har vi ett långsiktigt engagemang för att vår verksamhet ska växa. Vi ska uppfylla de krav, lagar och regler som vår verksamhet omfattar och vara ett ekonomiskt, miljömässigt och arbetsmiljömässigt hållbart företag. Det övergripande syftet med miljöarbetet är att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling inom vårt affärsområde. Vi måste kontinuerligt förbättra vår miljöprestanda och vidta försiktighetsåtgärder för att minska vår verksamhets påverkan på miljön. Därför måste våra produkter, processer och tjänster vara tekniskt och ekonomiskt sunda utformade för att ha så liten påverkan på människor och miljö som möjligt. Kiilto värnar om sina anställdas hälsa, säkerhet och arbetstillfredsställelse. Alla medarbetare ska ges goda möjligheter och eget ansvar för personlig utveckling och delaktighet. Ledare och medarbetare ska präglas av öppenhet, tillit, god etik och ansvarstagande.