EPS Light DF

EPS Light DF mycket lätt (440g/mm³) och dammreducerad EPS cement baserad fyllnadsmassa. Kan användas på träunderlag likaväl som betong och andra fasta underlag. Dryg, 45 l färdig produkt/säck. Stor utfyllnadskapacitet. Värmeledningsförmåga ca 0,13 W/mK.

  • mycket lätt, stor  utfyllnadskapacitet, dammreducerad
  • utfyllnad
  • färdig produkt 45 liter/säck
  • beläggningsbar 20-30 timmar
  • för inomhusbruk
Beställ Offert:

Skicka in storleken och genomföringarna på ert projekt och vi återkommer med paket åt er.

Brand

Material

Bruk

Användningsområden

Storlek

17 kg

Certifikat & Krav

LEED, M1

EPS Light DF är dammreducerande luftinnesluten betong med cement och EPS-partiklar för gjutning av undergolv. Lämplig för t ex att fylla utrymmen mellan träbjälkar, andra fyllningar och upphöjda golvkonstruktioner. För att säkerställa nödvändig hållfasthet avjämnas det gjutna lättbetongskiktet med en lämplig fiberarmerad avjämningsmassa från Kiilto (minst 15 mm avjämningsmassaskikt). Lämplig för torra och våta områden inomhus. Värmeledningsförmåga ca 0,13 W/mK

1. Solida golvkonstruktioner/betong eller byggnadsplattor: Underlaget måste vara rent, starkt och hållbart. Ta bort cementhud, färgstänk, limrester och andra föroreningar och dammsug golv ordentligt. Grunda betongunderlag med en utspädd Kiilto Start Primer (1 del Kiilto Start Primer till 4 delar vatten) innan lättbetong appliceras. Kiilto Start Primer används outspädd på skivytor. Gjutskiktet ska vara minst 15 mm.

2. Flytande struktur: Gjutgodset separeras från golvunderlaget, såsom plast eller geotextil. Gjutgods separeras från vägg- och rörgenomföringar med fälg eller elastomer tätningar. Gjutskiktet ska vara minst 30 mm. Avjämningen ska alltid förstärkas med stål- eller glasfibernät (se separata konstruktionsbilder). Golvvärmekablar/rör ska alltid fästas i armeringsnätet.

Den första ägaren till Kiilto var en flitig "uppfinnare" som snabbt förstod vad kunderna ville ha. Han började leka med idén om att tillverka lim för skoindustrin, en bransch med utmärkt marknadspotential. Limning kommer att ersätta den traditionella metoden att mekaniskt limma material och ger ett rent och snyggt resultat. Det var inte förrän på 1930-talet som det fick ett genombrott inom bygglim för självhäftande golvbeläggningar. Med utvecklingen av material och metoder ökar också efterfrågan och mängden av olika produkter inom byggbranschen och andra industrier. Samtidigt började limning betraktas som en bredare process än limning. Detta fick Kiilto att utöka sitt produktsortiment. Kiilto tillverkar och säljer idag produkter inom fyra affärsområden: Construction, Industrial Bonding, Professional Hygiene och Consumer Hygiene. Viljan att vara en miljöledare i vår bransch styr våra handlingar och leder till vårt engagemang för miljön. Det är en del av vår kultur, hur vi tänker och utvärderar våra handlingar. Detta engagemang är uppdelat i fyra områden och omfattar hela vår verksamhet, från det dagliga arbetet till innovation, från strategi till att hjälpa våra kunder inom detta område. Förutom att ordna kundutbildningar och utbyta miljövänliga lösningar fokuserar Kiilto även på att minska byggavfallet. Bland sin verksamhet startade Kiilto bland annat verksamheten med pumpbara fyllmedel, vars koncept kom från Sverige. Syftet med detta är att förenkla byggandet och minska mängden avfall. Kiilto är kundcentrerade. Kunderna ska känna sig bekväma med Kiilto som leverantör. Vi kommer att tillhandahålla rätt kvalitet i rätt tid och till rätt pris. Genom engagemang, kompetens och samverkan på alla nivåer har vi ett långsiktigt engagemang för att vår verksamhet ska växa. Vi ska uppfylla de krav, lagar och regler som vår verksamhet omfattar och vara ett ekonomiskt, miljömässigt och arbetsmiljömässigt hållbart företag. Det övergripande syftet med miljöarbetet är att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling inom vårt affärsområde. Vi måste kontinuerligt förbättra vår miljöprestanda och vidta försiktighetsåtgärder för att minska vår verksamhets påverkan på miljön. Därför måste våra produkter, processer och tjänster vara tekniskt och ekonomiskt sunda utformade för att ha så liten påverkan på människor och miljö som möjligt. Kiilto värnar om sina anställdas hälsa, säkerhet och arbetstillfredsställelse. Alla medarbetare ska ges goda möjligheter och eget ansvar för personlig utveckling och delaktighet. Ledare och medarbetare ska präglas av öppenhet, tillit, god etik och ansvarstagande.