Kiilto Wall Eco Tapetklister

Kiilto Wall Eco Tapetklister är plastfri, fuktgenomsläpplig biobaserad stärkelsepasta för uppsättning
av papperstapeter och ljusa präglade tapeter med pappersbaksida i torra utrymmen inomhus. Kan användas både för hand och i tapetmaskin.

  1.  fuktgenomsläpplig
  2. stärkelsebaserad
  3. plastfri

 

Beställ Offert:

Skicka in storleken och genomföringarna på ert projekt och vi återkommer med paket åt er.

Brand

Certifikat & Krav

M1, Made in Finland, Sunda Hus

Storlek

250g

Kiilto Wall Eco Tapetklister passar bäst för uppsättning av papperstapeter och ljusa präglade tapeter med pappersbaksida i torra utrymmen inomhus. Kan användas både för hand och i tapetmaskin.

Utför arbetet vid normal rumstemperatur. Låt både tapeten och klistret acklimatiseras till rumstemperatur. Ytan ska vara torr, jämn, fast och ren.
Ta bort gammal tapet och lös målarfärg. Jämna till och slipa ojämnheter. Grundmåla eller förlimma mycket sugande underlag. Vi rekommenderar fukttålig, matt grundfärg för grundmålning och Kiilto Wall Eco som blandats i förhållandet 1:40 för förvätning.

Tvätta gamla målade ytor med t.ex. Kiilto Målartvätt och skölj noggrant. Om den gamla målade ytan är blank och ej sugande, kommer en lätt slipning att förbättra vidhäftningen av tapeten. Ta bort slipdammet noggrant. Säkerställ att ytan är torr innan uppsättning av tapeten. De flesta träskivorna krymper vid torkning, vilket kan orsaka blåsor eller sprickor i tapeten.
Rör långsamt ner hela förpackningen (1 del) i vatten (24 delar) under kontinuerlig omrörning (t.ex. 125 g pulver/3 liter vatten). Låt dra i 10–15 minuter. Rör om ytterligare ca 15 sekunder före användning.

Applicera limmet jämnt på vådens baksida. Vik in vådens båda ändar med limsidan inåt och låt tapeten ligga och dra några minuter. Veckla ut den övre delen och börja tapetseringen från taklinjen. Veckla sedan ut den nedre delen. Arbeta med en tapetborste från mitten och ut mot kanterna och borsta ut alla blåsor. Undvik limfläckar på tapetens yta. Eventuella limfläckar tas bort omedelbart genom att trycka med en fuktig trasa eller svamp på tapetytan. Kraftigt gnuggande kan skada ytan, färgen eller glansen på ömtåliga tapeter. Följ i första hand tapettillverkarens anvisningar.

Den första ägaren till Kiilto var en flitig "uppfinnare" som snabbt förstod vad kunderna ville ha. Han började leka med idén om att tillverka lim för skoindustrin, en bransch med utmärkt marknadspotential. Limning kommer att ersätta den traditionella metoden att mekaniskt limma material och ger ett rent och snyggt resultat. Det var inte förrän på 1930-talet som det fick ett genombrott inom bygglim för självhäftande golvbeläggningar. Med utvecklingen av material och metoder ökar också efterfrågan och mängden av olika produkter inom byggbranschen och andra industrier. Samtidigt började limning betraktas som en bredare process än limning. Detta fick Kiilto att utöka sitt produktsortiment. Kiilto tillverkar och säljer idag produkter inom fyra affärsområden: Construction, Industrial Bonding, Professional Hygiene och Consumer Hygiene. Viljan att vara en miljöledare i vår bransch styr våra handlingar och leder till vårt engagemang för miljön. Det är en del av vår kultur, hur vi tänker och utvärderar våra handlingar. Detta engagemang är uppdelat i fyra områden och omfattar hela vår verksamhet, från det dagliga arbetet till innovation, från strategi till att hjälpa våra kunder inom detta område. Förutom att ordna kundutbildningar och utbyta miljövänliga lösningar fokuserar Kiilto även på att minska byggavfallet. Bland sin verksamhet startade Kiilto bland annat verksamheten med pumpbara fyllmedel, vars koncept kom från Sverige. Syftet med detta är att förenkla byggandet och minska mängden avfall. Kiilto är kundcentrerade. Kunderna ska känna sig bekväma med Kiilto som leverantör. Vi kommer att tillhandahålla rätt kvalitet i rätt tid och till rätt pris. Genom engagemang, kompetens och samverkan på alla nivåer har vi ett långsiktigt engagemang för att vår verksamhet ska växa. Vi ska uppfylla de krav, lagar och regler som vår verksamhet omfattar och vara ett ekonomiskt, miljömässigt och arbetsmiljömässigt hållbart företag. Det övergripande syftet med miljöarbetet är att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling inom vårt affärsområde. Vi måste kontinuerligt förbättra vår miljöprestanda och vidta försiktighetsåtgärder för att minska vår verksamhets påverkan på miljön. Därför måste våra produkter, processer och tjänster vara tekniskt och ekonomiskt sunda utformade för att ha så liten påverkan på människor och miljö som möjligt. Kiilto värnar om sina anställdas hälsa, säkerhet och arbetstillfredsställelse. Alla medarbetare ska ges goda möjligheter och eget ansvar för personlig utveckling och delaktighet. Ledare och medarbetare ska präglas av öppenhet, tillit, god etik och ansvarstagande.