Kiilto Lightfix Fästmassa med lättfiller

Kiilto Lightfix Fästmassa med lättfiller är cementbaserad, dryg, tixotrop
fästmassa för keramiska plattor, särskilt stora väggplattor
Lämplig även för utomhusbruk. C1TES1.

  •  snabb, enkel att applicera, dryg
  • keramiska plattor, stora väggplattor, granitkeramik och marmor
  • åtgång 1,5–2,2 kg/m²
  • fogning: väggar 8 timmar, golv 12 timmar’
  • för plattsättning inom- och utomhus
Beställ Offert:

Skicka in storleken och genomföringarna på ert projekt och vi återkommer med paket åt er.

Brand

Storlek

15 kg

Certifikat & Krav

CE, LEED, M1, Made in Finland, NORDIC SWAN

Användningsområden

,

Kiilto Lightfix Fästmassa med lättfiller

är ett tixotropiskt, solidt och cementbaserat lim med ett lätt spackel för montering av kakel på vinyl, kakel, klinker, betong, byggskivor och ytor som behandlats med Kiilto tätskikt, såsom gipsskivor. Kakel kan göras utan fogar. Lämplig för inomhus- och utomhusbruk. Inte lämplig för områden med frekvent vattenbelastning (t.ex. simbassänger). Ytan som ska kaklas ska vara ren och fri från damm. Ta bort allt vattenlösligt spackel och avjämningsämnen. Blöt ett torrt och absorberande underlag (ej ark). Stäng av golvvärmen minst 24 timmar innan du lägger kakel. När du plattsätter vinyl-, kakel- och kakelytor, se till att: – ytan är tillräckligt stabil för att kaklas Befintlig beläggning fäster stadigt – Vax, fett och smuts har tvättats bort med Kiilto Paint Wash och sköljts noggrant. Efter torkning, slipa ytan och ta bort slipdamm vid behov.

Den första ägaren till Kiilto var en flitig "uppfinnare" som snabbt förstod vad kunderna ville ha. Han började leka med idén om att tillverka lim för skoindustrin, en bransch med utmärkt marknadspotential. Limning kommer att ersätta den traditionella metoden att mekaniskt limma material och ger ett rent och snyggt resultat. Det var inte förrän på 1930-talet som det fick ett genombrott inom bygglim för självhäftande golvbeläggningar. Med utvecklingen av material och metoder ökar också efterfrågan och mängden av olika produkter inom byggbranschen och andra industrier. Samtidigt började limning betraktas som en bredare process än limning. Detta fick Kiilto att utöka sitt produktsortiment. Kiilto tillverkar och säljer idag produkter inom fyra affärsområden: Construction, Industrial Bonding, Professional Hygiene och Consumer Hygiene. Viljan att vara en miljöledare i vår bransch styr våra handlingar och leder till vårt engagemang för miljön. Det är en del av vår kultur, hur vi tänker och utvärderar våra handlingar. Detta engagemang är uppdelat i fyra områden och omfattar hela vår verksamhet, från det dagliga arbetet till innovation, från strategi till att hjälpa våra kunder inom detta område. Förutom att ordna kundutbildningar och utbyta miljövänliga lösningar fokuserar Kiilto även på att minska byggavfallet. Bland sin verksamhet startade Kiilto bland annat verksamheten med pumpbara fyllmedel, vars koncept kom från Sverige. Syftet med detta är att förenkla byggandet och minska mängden avfall. Kiilto är kundcentrerade. Kunderna ska känna sig bekväma med Kiilto som leverantör. Vi kommer att tillhandahålla rätt kvalitet i rätt tid och till rätt pris. Genom engagemang, kompetens och samverkan på alla nivåer har vi ett långsiktigt engagemang för att vår verksamhet ska växa. Vi ska uppfylla de krav, lagar och regler som vår verksamhet omfattar och vara ett ekonomiskt, miljömässigt och arbetsmiljömässigt hållbart företag. Det övergripande syftet med miljöarbetet är att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling inom vårt affärsområde. Vi måste kontinuerligt förbättra vår miljöprestanda och vidta försiktighetsåtgärder för att minska vår verksamhets påverkan på miljön. Därför måste våra produkter, processer och tjänster vara tekniskt och ekonomiskt sunda utformade för att ha så liten påverkan på människor och miljö som möjligt. Kiilto värnar om sina anställdas hälsa, säkerhet och arbetstillfredsställelse. Alla medarbetare ska ges goda möjligheter och eget ansvar för personlig utveckling och delaktighet. Ledare och medarbetare ska präglas av öppenhet, tillit, god etik och ansvarstagande.