Kiilto D4 Polyuretanlim

Kiilto D4 Polyuretanlim är ett väderbeständigt, fukthärdande en-komponents polyuretanlim för trä. Uppfyller kraven för vattenbeständighet enligt EN 204 D4. Hög värmebeständighet. Även lämpligt för limning av trä på plast eller metall. För inom- och utomhusbruk.

  •  mycket stark vidhäftning
  • vattenbeständighetsklass D4
  • hög värmebeständighet
  • för inom- och utomhusbruk
Beställ Offert:

Skicka in storleken och genomföringarna på ert projekt och vi återkommer med paket åt er.

Brand

Storlek

750ml

Certifikat & Krav

LEED, M1, Made in Finland

Kiilto D4 Polyuretanlim

för inom- och utomhusbruk. En av ytorna som ska limmas kan också vara av plast eller metall. Vid limning av olika typer av plaster och metaller måste först en provbindning göras för att säkerställa vidhäftningen. Ej lämplig för limning av bärande konstruktioner. Fukthärdande enkomponentslim för trä. Uppfyller vattentätningskraven i EN 204 klass D4.

Ytorna som ska limmas måste vara fria från smuts och damm. Fördela limet jämnt på en av ytorna som ska limmas. Pressa ihop ytorna under öppettiden och håll stadigt tills limmet stelnar. Ta bort färska limfläckar med en torr trasa och rengör ytan med aceton eller xylen. Härdat lim kan endast avlägsnas mekaniskt.

Temperatur på rum, material och lim: + 18–20°C. Använd Kiilto D4 vid normal rumstemperatur. Låt material och lim anpassa sig till rumstemperatur. Vidhäftnings- och härdningstider kan påverkas avsevärt av rådande driftsförhållanden såsom rums-, material- och limtemperatur, såväl som luftfuktighet, materialkvalitet och fuktighet samt limdosering, så våra rekommendationer är endast vägledande.

Den första ägaren till Kiilto var en flitig "uppfinnare" som snabbt förstod vad kunderna ville ha. Han började leka med idén om att tillverka lim för skoindustrin, en bransch med utmärkt marknadspotential. Limning kommer att ersätta den traditionella metoden att mekaniskt limma material och ger ett rent och snyggt resultat. Det var inte förrän på 1930-talet som det fick ett genombrott inom bygglim för självhäftande golvbeläggningar. Med utvecklingen av material och metoder ökar också efterfrågan och mängden av olika produkter inom byggbranschen och andra industrier. Samtidigt började limning betraktas som en bredare process än limning. Detta fick Kiilto att utöka sitt produktsortiment. Kiilto tillverkar och säljer idag produkter inom fyra affärsområden: Construction, Industrial Bonding, Professional Hygiene och Consumer Hygiene. Viljan att vara en miljöledare i vår bransch styr våra handlingar och leder till vårt engagemang för miljön. Det är en del av vår kultur, hur vi tänker och utvärderar våra handlingar. Detta engagemang är uppdelat i fyra områden och omfattar hela vår verksamhet, från det dagliga arbetet till innovation, från strategi till att hjälpa våra kunder inom detta område. Förutom att ordna kundutbildningar och utbyta miljövänliga lösningar fokuserar Kiilto även på att minska byggavfallet. Bland sin verksamhet startade Kiilto bland annat verksamheten med pumpbara fyllmedel, vars koncept kom från Sverige. Syftet med detta är att förenkla byggandet och minska mängden avfall. Kiilto är kundcentrerade. Kunderna ska känna sig bekväma med Kiilto som leverantör. Vi kommer att tillhandahålla rätt kvalitet i rätt tid och till rätt pris. Genom engagemang, kompetens och samverkan på alla nivåer har vi ett långsiktigt engagemang för att vår verksamhet ska växa. Vi ska uppfylla de krav, lagar och regler som vår verksamhet omfattar och vara ett ekonomiskt, miljömässigt och arbetsmiljömässigt hållbart företag. Det övergripande syftet med miljöarbetet är att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling inom vårt affärsområde. Vi måste kontinuerligt förbättra vår miljöprestanda och vidta försiktighetsåtgärder för att minska vår verksamhets påverkan på miljön. Därför måste våra produkter, processer och tjänster vara tekniskt och ekonomiskt sunda utformade för att ha så liten påverkan på människor och miljö som möjligt. Kiilto värnar om sina anställdas hälsa, säkerhet och arbetstillfredsställelse. Alla medarbetare ska ges goda möjligheter och eget ansvar för personlig utveckling och delaktighet. Ledare och medarbetare ska präglas av öppenhet, tillit, god etik och ansvarstagande.