Flex Parkettlim

Flex Parkettlim är en-komponents parkettlim utan vatten
avsett för limning av stav-, lamell-
och brädparkett.

  •  mycket elastiskt speciallim för limning av stav-, lamell- och brädparkett
  • vattenfritt

 

Beställ Offert:

Skicka in storleken och genomföringarna på ert projekt och vi återkommer med paket åt er.

Kategorier: ,
Brand

Användningsområden

Storlek

10 l

Certifikat & Krav

LEED, M1, Made in Finland, Sunda Hus

Flex Parkettlim är ett lågemitterande lim i emissionsklass M1 för flexibel limning av parkett. Notera att stavparkett ska limmas direkt på betong, då ett skivunderlag inte är lämpligt på grund av t.ex. golvvärme.

BRUKSANVISNING

Lämpliga underlag är stålslipad och oslipad betong (ytdraghållfasthet 2,0 N/mm2), skivor och trägolv. Underlaget ska vara torrt, fast, jämnt och fritt från damm samt andra material som kan försämra vidhäftningen. Vid behov, avjämna mosaikparkettunderlaget med lämplig golvavjämningsmassa från Kiilto (t.ex. Fiberflex DF). Lämpligt underlag för parkettstavarna är 9 mm tjock plywood eller motsvarande. Följ alltid parkettillverkarens anvisningar och nationella krav vid monteringen. Elastiskt lim minskar belastningen av underlaget på grund av fuktrörelser, men tillåter dimensionsvariationer och formförändringar.

Montering ska ske vid normal rumstemperatur och luftfuktighet. Låt parketten och limmet acklimatiseras till normal rumstemperatur och luftfuktighet före montering. Applicera ett jämnt skikt lim med en tandad limspridare på så stor yta som man hinner limma parkett på under ca 30 minuters tid. Tryck fast parketten ordentligt i underlaget. Kontrollera att parkettens hela baksida är täckt med lim. Parketten ska inte spontlimmas. Lämna ett avstånd på 10–15 mm mellan parketten och fasta konstruktioner, t.ex. vägg. Beroende på arbetsförhållandena, vänta 24–48 timmar efter limning innan golvet slipas och lackas. Färska limfläckar kan tas bort med lacknafta. Härdat lim kan endast tas bort mekaniskt.

Den första ägaren till Kiilto var en flitig "uppfinnare" som snabbt förstod vad kunderna ville ha. Han började leka med idén om att tillverka lim för skoindustrin, en bransch med utmärkt marknadspotential. Limning kommer att ersätta den traditionella metoden att mekaniskt limma material och ger ett rent och snyggt resultat. Det var inte förrän på 1930-talet som det fick ett genombrott inom bygglim för självhäftande golvbeläggningar. Med utvecklingen av material och metoder ökar också efterfrågan och mängden av olika produkter inom byggbranschen och andra industrier. Samtidigt började limning betraktas som en bredare process än limning. Detta fick Kiilto att utöka sitt produktsortiment. Kiilto tillverkar och säljer idag produkter inom fyra affärsområden: Construction, Industrial Bonding, Professional Hygiene och Consumer Hygiene. Viljan att vara en miljöledare i vår bransch styr våra handlingar och leder till vårt engagemang för miljön. Det är en del av vår kultur, hur vi tänker och utvärderar våra handlingar. Detta engagemang är uppdelat i fyra områden och omfattar hela vår verksamhet, från det dagliga arbetet till innovation, från strategi till att hjälpa våra kunder inom detta område. Förutom att ordna kundutbildningar och utbyta miljövänliga lösningar fokuserar Kiilto även på att minska byggavfallet. Bland sin verksamhet startade Kiilto bland annat verksamheten med pumpbara fyllmedel, vars koncept kom från Sverige. Syftet med detta är att förenkla byggandet och minska mängden avfall. Kiilto är kundcentrerade. Kunderna ska känna sig bekväma med Kiilto som leverantör. Vi kommer att tillhandahålla rätt kvalitet i rätt tid och till rätt pris. Genom engagemang, kompetens och samverkan på alla nivåer har vi ett långsiktigt engagemang för att vår verksamhet ska växa. Vi ska uppfylla de krav, lagar och regler som vår verksamhet omfattar och vara ett ekonomiskt, miljömässigt och arbetsmiljömässigt hållbart företag. Det övergripande syftet med miljöarbetet är att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling inom vårt affärsområde. Vi måste kontinuerligt förbättra vår miljöprestanda och vidta försiktighetsåtgärder för att minska vår verksamhets påverkan på miljön. Därför måste våra produkter, processer och tjänster vara tekniskt och ekonomiskt sunda utformade för att ha så liten påverkan på människor och miljö som möjligt. Kiilto värnar om sina anställdas hälsa, säkerhet och arbetstillfredsställelse. Alla medarbetare ska ges goda möjligheter och eget ansvar för personlig utveckling och delaktighet. Ledare och medarbetare ska präglas av öppenhet, tillit, god etik och ansvarstagande.