Kiilto 96 Polar

PVAc-baserat universallim för spontlimning av laminat och stavparkett samt montering av snickerier, t.ex. trä och laminat. Frostbeständigt upp till -40 °C. Fuktbeständighetsklass D2

  1.  frostbeständigt upp till -40 C°
  2. universallim för spontlimning och montering av snickerier
Beställ Offert:

Skicka in storleken och genomföringarna på ert projekt och vi återkommer med paket åt er.

Brand

Certifikat & Krav

Made in Finland, NORDIC SWAN

Storlek

0,75 l

Användningsområden

Kiilto 96 Polar

är ett frostbeständigt PVAc-baserat trälim lämpligt för spontlimning av laminat och stavparkett samt montering av snickerier och möbler. * opak, ljus limfog * limmets viskositet är optimal för laminatets spontfogar * frostbeständigt * lämpligt för laminatgolv med spånskiva eller för MDF- och HDF-stomme * fuktbeständighetsklass D2

BRUKSANVISNING

Följ laminat- eller parkettillverkarens anvisningar om förvaring och installation, underlag och fukthalt. Kom ihåg att lämna ett mellanrum mellan golvmaterialet och fasta inredningar samt väggar. Skär av limflaskans munstycke till önskad storlek och applicera Kiilto 96 Polar rikligt i hela honsponten på brädans långsida och på brädans ände. Knacka omedelbart fast brädan med ett slagblock eller slagjärn. Montera en bräda i taget och gör genomföringar samt hål enligt anvisningarna. Ta bort överskottslim medan limmet är färskt med en ren, fuktig trasa. Låt det limmade golvet torka minst 12 timmar innan golvet används och distansklossarna vid väggarna tas bort. Rums,- material- och limtemperatur +18–+20 °C Träets fuktighet 8–12 % Luftfuktighet 50 % RF

Den första ägaren till Kiilto var en flitig "uppfinnare" som snabbt förstod vad kunderna ville ha. Han började leka med idén om att tillverka lim för skoindustrin, en bransch med utmärkt marknadspotential. Limning kommer att ersätta den traditionella metoden att mekaniskt limma material och ger ett rent och snyggt resultat. Det var inte förrän på 1930-talet som det fick ett genombrott inom bygglim för självhäftande golvbeläggningar. Med utvecklingen av material och metoder ökar också efterfrågan och mängden av olika produkter inom byggbranschen och andra industrier. Samtidigt började limning betraktas som en bredare process än limning. Detta fick Kiilto att utöka sitt produktsortiment. Kiilto tillverkar och säljer idag produkter inom fyra affärsområden: Construction, Industrial Bonding, Professional Hygiene och Consumer Hygiene. Viljan att vara en miljöledare i vår bransch styr våra handlingar och leder till vårt engagemang för miljön. Det är en del av vår kultur, hur vi tänker och utvärderar våra handlingar. Detta engagemang är uppdelat i fyra områden och omfattar hela vår verksamhet, från det dagliga arbetet till innovation, från strategi till att hjälpa våra kunder inom detta område. Förutom att ordna kundutbildningar och utbyta miljövänliga lösningar fokuserar Kiilto även på att minska byggavfallet. Bland sin verksamhet startade Kiilto bland annat verksamheten med pumpbara fyllmedel, vars koncept kom från Sverige. Syftet med detta är att förenkla byggandet och minska mängden avfall. Kiilto är kundcentrerade. Kunderna ska känna sig bekväma med Kiilto som leverantör. Vi kommer att tillhandahålla rätt kvalitet i rätt tid och till rätt pris. Genom engagemang, kompetens och samverkan på alla nivåer har vi ett långsiktigt engagemang för att vår verksamhet ska växa. Vi ska uppfylla de krav, lagar och regler som vår verksamhet omfattar och vara ett ekonomiskt, miljömässigt och arbetsmiljömässigt hållbart företag. Det övergripande syftet med miljöarbetet är att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling inom vårt affärsområde. Vi måste kontinuerligt förbättra vår miljöprestanda och vidta försiktighetsåtgärder för att minska vår verksamhets påverkan på miljön. Därför måste våra produkter, processer och tjänster vara tekniskt och ekonomiskt sunda utformade för att ha så liten påverkan på människor och miljö som möjligt. Kiilto värnar om sina anställdas hälsa, säkerhet och arbetstillfredsställelse. Alla medarbetare ska ges goda möjligheter och eget ansvar för personlig utveckling och delaktighet. Ledare och medarbetare ska präglas av öppenhet, tillit, god etik och ansvarstagande.