Grip Häftfixering

Häftfixering för alla typer av borttagningsbara golvbeläggningar. Snabbt klibb, bildar
en permanent klibbfilm. Beläggningen kan
tas bort senare och häftfixeringen kan vid
behov enkelt tvättas bort.

  •  Snabbt klibb
  • Permanent klibbfilm
  • Appliceras med roller eller spackel
  • Mycket dryg 6–12 m²/l
Beställ Offert:

Skicka in storleken och genomföringarna på ert projekt och vi återkommer med paket åt er.

Kategorier: ,
Brand

Användningsområden

Storlek

10 l

Certifikat & Krav

LEED, M1, Made in Finland, NORDIC SWAN

Grip Häftfixering

Lämpliga underlag är jämn, torr och dammfri avjämningsmassa, byggskiva eller ett befintligt golv. Vi rekommenderar avjämning av betongunderlaget med en lämplig lågalkalisk avjämningsmassa från Kiilto, vilket minska risken för skador på ytbeläggningen eller i limmet på grund av hög alkalisk fuktighet. Säkerställ före montering att det befintliga golvet är ordentligt fixerat i underlaget, att vaxrester är borttagna från ytan och att underlaget är lämpligt för limning.

Applicera Kiilto Grip på ytan med ett lämpligt verktyg. Vid applicering med roller kan Kiilto Grip spädas ut med vatten max. 20 vikt-%. Klibbfilmens vidhäftningsförmåga beror på hur sugande underlaget är och på mängden lim som används. Låt limmet torka till en klibbfilm och lägg golvbeläggningen enligt tillverkarens anvisningar. Golvbeläggningen monteras som vanligt men limningsytan ska vara klibbig före läggning. Följ golvtillverkarens anvisningar om rätt limmängd.

Kiilto Grip kan tvättas bort genom att applicera ett alkaliskt rengöringsmedel, t.ex. utspädd Kiilto Målartvätt (1 del Målartvätt och 5 delar vatten) på limmet. Låt verka, avlägsna det uppmjukade limmet för hand eller med maskin och skölj ytan med rent vatten. Sugande underlag såsom avjämningsmassa eller byggskivor kan skadas vid rengöring. Vid borttagning av Kiilto Grip från gammal golvbeläggning, se till att beläggningen tål alkaliskt rengöringsmedel.
Sugande underlag kan primas med utspädd Kiilto Start Primer (1 del Start Primer och 4 delar vatten).

Den första ägaren till Kiilto var en flitig "uppfinnare" som snabbt förstod vad kunderna ville ha. Han började leka med idén om att tillverka lim för skoindustrin, en bransch med utmärkt marknadspotential. Limning kommer att ersätta den traditionella metoden att mekaniskt limma material och ger ett rent och snyggt resultat. Det var inte förrän på 1930-talet som det fick ett genombrott inom bygglim för självhäftande golvbeläggningar. Med utvecklingen av material och metoder ökar också efterfrågan och mängden av olika produkter inom byggbranschen och andra industrier. Samtidigt började limning betraktas som en bredare process än limning. Detta fick Kiilto att utöka sitt produktsortiment. Kiilto tillverkar och säljer idag produkter inom fyra affärsområden: Construction, Industrial Bonding, Professional Hygiene och Consumer Hygiene. Viljan att vara en miljöledare i vår bransch styr våra handlingar och leder till vårt engagemang för miljön. Det är en del av vår kultur, hur vi tänker och utvärderar våra handlingar. Detta engagemang är uppdelat i fyra områden och omfattar hela vår verksamhet, från det dagliga arbetet till innovation, från strategi till att hjälpa våra kunder inom detta område. Förutom att ordna kundutbildningar och utbyta miljövänliga lösningar fokuserar Kiilto även på att minska byggavfallet. Bland sin verksamhet startade Kiilto bland annat verksamheten med pumpbara fyllmedel, vars koncept kom från Sverige. Syftet med detta är att förenkla byggandet och minska mängden avfall. Kiilto är kundcentrerade. Kunderna ska känna sig bekväma med Kiilto som leverantör. Vi kommer att tillhandahålla rätt kvalitet i rätt tid och till rätt pris. Genom engagemang, kompetens och samverkan på alla nivåer har vi ett långsiktigt engagemang för att vår verksamhet ska växa. Vi ska uppfylla de krav, lagar och regler som vår verksamhet omfattar och vara ett ekonomiskt, miljömässigt och arbetsmiljömässigt hållbart företag. Det övergripande syftet med miljöarbetet är att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling inom vårt affärsområde. Vi måste kontinuerligt förbättra vår miljöprestanda och vidta försiktighetsåtgärder för att minska vår verksamhets påverkan på miljön. Därför måste våra produkter, processer och tjänster vara tekniskt och ekonomiskt sunda utformade för att ha så liten påverkan på människor och miljö som möjligt. Kiilto värnar om sina anställdas hälsa, säkerhet och arbetstillfredsställelse. Alla medarbetare ska ges goda möjligheter och eget ansvar för personlig utveckling och delaktighet. Ledare och medarbetare ska präglas av öppenhet, tillit, god etik och ansvarstagande.