Kiilto Kakelfog

Kiilto Kakelfog är vattenavvisande, CG2-klassad fogmassa för keramiska plattor på vägg och golv.
Även för utomhusbruk.
Fogbredd 1-6 mm. Cementbaserad.

  • Vatten- och smutsavvisande fogmassa för keramiska plattor på vägg och golv
  • Fogbredd 1–6 mm
  • Cementbaserad fogmassa, 22 färger
  • Åtgång ca 1 kg/m² beroende på fog- och plattstorlek
  • Finns i olycka storlekar 1-3-10-20kg
Beställ Offert:

Skicka in storleken och genomföringarna på ert projekt och vi återkommer med paket åt er.

Brand

Användningsområden

Storlek

1 kg, 10 kg, 20 kg, 3 kg

Certifikat & Krav

LEED, M1, Made in Finland, NORDIC SWAN, Sunda Hus

Kiilto Kakelfog

Fogning kan påbörjas inom 5 timmar till 3 dagar efter plattsättning, beroende på fästmassa, underlag och rådande arbetsförhållanden.

Vid fogning ska temperaturen på underlaget, fogmassan och plattorna var över +5 C°. Golvvärme ska stängas av ca 24 timmar innan plattsättningen påbörjas och kan sättas på ca en vecka efter plattsättning. Låt fogarna torka minst 24 timmar innan rummet/ytan börjar användas. Inte lämplig för områden med permanent vattenbelastning (t.ex. simbassänger).

Blandning: Kiilto Kakelfog hälls ner i kallt, rent vatten under maskinell omrörning. Låt dra i 10–15 minuter och rör om igen. Färdigblandad fogmassa ska användas inom 2–3 timmar.

Fogning: Applicera fogmassan med en gummispackel diagonalt över fogarna. Pressa kraftigt så att fogmassan fyller fogarna ordentligt. Låt torka tills fogmassan inte längre fastnar på fingrarna (på väggplattor vanligtvis 15–30 minuter och på golvplattor 30–60 minuter) och rengör sedan med en fuktig svamp. För tidig rengöring eller för mycket vatten kan orsaka missfärgning av fogen. Byt ut smutsigt rengöringsvatten regelbundet och ersätt med rent vatten för att få jämnare fogar och minimera kalkavlagring. Fogarna kan enkelt formas och slätas med t.ex. en träpinne vid rengöringen. När fogmassan har torkat, rengör ytan med en torr trasa eller trassel. Efter sista rengöringen, fukta fogarna med rent vatten (t.ex. med en vattenspruta) 1–3 gånger under de närmaste 24 timmarna.

För tätning av rörelsefogar, skarvar mellan material (t.ex. hörn och rörinlopp) samt skarvar mellan plattor och andra ytmaterial använd elastiskt Kiilto Våtrumssilikon. OBS! Vi rekommenderar att oglaserade plattor fuktas före fogning.

Vid montering av porösa plattor, testa först hur fogmassan släpper vid tvättning från kakelytan.

Undvik fogfärger som skiljer sig för mycket från plattans färg. Vid fogning av täljsten eller andra porösa material, följ noggrant tillverkarens anvisningar.

Vid grunda fogar (glasmosaik eller väggplattor med falska fogar) kan Kiilto Kakelfog förstärkas med Kiilto Strong fogförstärkare under förutsättning att fogens bredd och djup är minst 1 mm. Välj en ljus färg, eftersom mörka färger i fogar som varierar i djup kan resultera i färgskiftningar. Vi rekommenderar inte fogning av golvplattor med falska fogar, eftersom ett hårt slitage kan leda till att fogen släpper.

Ytterligare information

Kiilto Kakelfog en en cementbaserad produkt. Produkter som innehåller cement har en benägenhet att bilda vattenbaserade salter (så kallade saltutslag) på grund av en kemisk reaktion. Under vissa omständigheter kan salterna vandra upp till ytan på produkten, vilket gör färgen ljusare. Rengöring för tidigt efter fogning eller överdriven användning av vatten vid tvättning ökar risken för bildning av saltutslag. Saltutslag är ett naturligt fenomen som inte helt kan undvikas. Dock är det bara kosmetiskt och påverkar inte produktens prestanda.

Surt rengöringsmedel kan orsaka en försämring av cementen som används som bindemedel i kakelfogar. Vid användning av surt rengöringsmedel följ upp med ett alkalisk rengöringsmedel för att neutralisera ytan.

På grund av tillverkningstekniken vid färgsättningen kan en liten färgskillnad uppstå mellan fogfärgen och den färdiga fogen. När fogning ska göras i ett rum, se till att samtliga fogförpackningar har samma batchnummer för att säkerställa en enhetlig fogfärg.

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har noga läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Den första ägaren till Kiilto var en flitig "uppfinnare" som snabbt förstod vad kunderna ville ha. Han började leka med idén om att tillverka lim för skoindustrin, en bransch med utmärkt marknadspotential. Limning kommer att ersätta den traditionella metoden att mekaniskt limma material och ger ett rent och snyggt resultat. Det var inte förrän på 1930-talet som det fick ett genombrott inom bygglim för självhäftande golvbeläggningar. Med utvecklingen av material och metoder ökar också efterfrågan och mängden av olika produkter inom byggbranschen och andra industrier. Samtidigt började limning betraktas som en bredare process än limning. Detta fick Kiilto att utöka sitt produktsortiment. Kiilto tillverkar och säljer idag produkter inom fyra affärsområden: Construction, Industrial Bonding, Professional Hygiene och Consumer Hygiene. Viljan att vara en miljöledare i vår bransch styr våra handlingar och leder till vårt engagemang för miljön. Det är en del av vår kultur, hur vi tänker och utvärderar våra handlingar. Detta engagemang är uppdelat i fyra områden och omfattar hela vår verksamhet, från det dagliga arbetet till innovation, från strategi till att hjälpa våra kunder inom detta område. Förutom att ordna kundutbildningar och utbyta miljövänliga lösningar fokuserar Kiilto även på att minska byggavfallet. Bland sin verksamhet startade Kiilto bland annat verksamheten med pumpbara fyllmedel, vars koncept kom från Sverige. Syftet med detta är att förenkla byggandet och minska mängden avfall. Kiilto är kundcentrerade. Kunderna ska känna sig bekväma med Kiilto som leverantör. Vi kommer att tillhandahålla rätt kvalitet i rätt tid och till rätt pris. Genom engagemang, kompetens och samverkan på alla nivåer har vi ett långsiktigt engagemang för att vår verksamhet ska växa. Vi ska uppfylla de krav, lagar och regler som vår verksamhet omfattar och vara ett ekonomiskt, miljömässigt och arbetsmiljömässigt hållbart företag. Det övergripande syftet med miljöarbetet är att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling inom vårt affärsområde. Vi måste kontinuerligt förbättra vår miljöprestanda och vidta försiktighetsåtgärder för att minska vår verksamhets påverkan på miljön. Därför måste våra produkter, processer och tjänster vara tekniskt och ekonomiskt sunda utformade för att ha så liten påverkan på människor och miljö som möjligt. Kiilto värnar om sina anställdas hälsa, säkerhet och arbetstillfredsställelse. Alla medarbetare ska ges goda möjligheter och eget ansvar för personlig utveckling och delaktighet. Ledare och medarbetare ska präglas av öppenhet, tillit, god etik och ansvarstagande.