Parafon Hygiene

Parafon Hygiene är en mycket tålig ljudabsorbent utvecklad för undertak i lokaler med höga krav på god hygien och rengöring. Ytan är en vit förstärkt glasfiberfilt som är extra skraptålig och tål hög- och lågtryckstvätt och rengöring med desificeringsmedel. Parafon Hygien monteras i bärverk och ifuktiga och våta miljöer rekommenderas installation med Prelude korrosionsförstärkt bärverkssystem.
Det förstärkta hållbara ytan gör produkten lämplig även i utrymmen som som är extra utsatta för slitage som t.ex skolkorridorer och omklädningsrum.
Parafon Hygien kan användas i utrymmen som är klassificerade som renrumsklass ISO 4 enligt ISO 14644-1 : 1999 och installeras då med fördel tillsammans med Armstrongs ISO 4 klassificerade bärverk CLEAN ROOM med infälld siliconpackning i profilen. Parafon Hygiene har en kärna av obrännbar stenull som håller sig formstabil även vid mycket höga temperaturer i händelse av brand.

Beställ Offert:

Skicka in storleken och genomföringarna på ert projekt och vi återkommer med paket åt er.

Brand

Färg

Vit

Användningsområden

, ,

Modulstorlek (mm)

1200×600, 600×600

Ljudabsorptions Klass

A

Tjocklek

18 mm, 40 mm

RENGÖRING
Dröj inte för länge med rengöringen, ett kraftigt nedsmutsat tak kan vara svårt att få rent. Tänk speciellt på att göra rent ofta runt ventilationsdon. När rengöringsmedel används skall man alltid skölja väl. När ni hanterar akustikplattorna bör ni använda er av rena bomullshandskar.

Man skiljer mellan torrengöring och våtrengöring.

TORRENGÖRING

Borstning med mjuk borste. Dammsugning med mjukt borstmunstycke.

VÅTRENGÖRING

Fuktig avtorkning med väl urkramad svamp eller duk. Våt avtorkning med blöt duk eller svamp.

TRYCKSPOLNING

Lågtrycksspolning, innebär först påläggning av rengöringsskum med lågtrycksspruta, tryck 2-3 bar, sprutavstånd cirka 25 cm, under förutsättning att skivorna har fixerats mot bärverket med skivclips! Information om rengöringsmedel, m m, se nedan. Därefter avspolning med vatten med normalt vattenledningstryck, avstånd cirka 75 cm och spolvinkel ca 45°. Vattentemperatur max. 40 °C. Eftertorka med svamp för att undvika missfärgning på absorbentens ytskikt, av eventuella lösa smutspartiklar.

Högtrycksspolning, innebär först påläggning av rengöringsskum med skumapplikator, tryck 5-6 bar, avstånd cirka
25 cm under förutsättning att skivorna har fixerats mot bärverket med skivclips! Information om rengöringsmedel, m m,
se nedan. Därefter avspolning med högtryck. Rekommenderat tryck 50-60 bar, minsta avstånd cirka 30 cm och spolvinkel ca 45°. Vattenflödet bör vara 6-8 liter/minut. Eftertorka med svamp för att undvika missfärgning på absorbentens ytskikt, av eventuella lösa smutspartiklar. Tänk på att höga tryck och korta spolavstånd kan skapa springor i undertaket. Risk finns då att rengöringsskummet trycks in i dessa springor och därmed minskas effekten av rengöringen.

HYGIENUTRYMMEN

De vanligast förekommande kemiska rengörings- och desinficeringsmedlen (baserade på t ex ammoniak, klor och väte- peroxid) kan användas. Doseringsanvisningar följs noga. Verkningstiden bör läggas på den nedre rekommenderade gränsen – i annat fall kan ljudabsorbenten absorbera kemikalien. Detta skadar dock ej ljudabsorbenten men gör att kommande rengöringar blir besvärligare, eftersom absorbenten inte slutar att löddra. PH-värdet bör ej understiga 7 och ej överstiga 12 i brukslösning.

OMMÅLNING

Frånsett lagning av smärre skador rekommenderas inte ommålning av flera skäl:
• Utseendemässigt är det ofta svårt att få ett godtagbart resultat vid ommålning av skadade eller smutsiga tak. • Absorptionsegenskaperna nedsätts som regel kraftigt eller försvinner helt vid ommålning.
• De brandskyddande egenskaperna försämras nästan alltid.

På Parafon hjälper vi kunder att skapa interiörer med utmärkt akustik, som skapar komfort för människor och enkelt kan implementeras i olika projekt. Det gör vi med hjälp av akustiska undertak och väggabsorbenter i stenull. Vi är stolta över att vara nordiska och värdesätter närproducerade produkter och material. Vårt uppdrag är att utmana akustikens värld och skapa innovativa ljudmiljöer. Med vårt nordiska arv är vi experter på att skapa enkla, eleganta lösningar skräddarsydda efter våra kunders krav och designönskemål. Rumsakustik påverkar oss människor på många olika sätt. På Parafon arbetar vi varje dag för att ge våra kunder rätt förutsättningar för att skapa utrymmen där människor trivs och mår bra. Vi använder stenull vid tillverkning av ljuddämpare. Stenull är ett naturligt hållbart och obrännbart material, varför vi uppfyller den nordiska marknadens höga krav på brandsäkerhet, hållbarhet och design. Att skapa inredning ska enligt vår mening vara enkelt, flexibelt och samtidigt tilltalande för ögat och örat. Vacker, elegant design och bra ljudförhållanden främjar en hälsosammare inomhusmiljö för oss människor. Vi skapar dessa förutsättningar för våra kunder med stort fokus på hållbar utveckling och säkerhet. Det är så vi, Parafon, vill främja ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet som gynnar både företag och människor.