Rockfon Artic

  • Standardyta idealisk för många olika användningsområden
  • Bra akustiska egenskaper
  • Bassortiment av modulstorlekar för synligt- och delvis dolt bärverk
  • Lätt att rengöra genom dammsugning

Stenull
Ytskikt: slät, vitmålad fleece
Baksida: baksidesfleece

Beställ Offert:

Skicka in storleken och genomföringarna på ert projekt och vi återkommer med paket åt er.

Brand

Färg

Vit

Användningsområden

, , , , , , , , , ,

Tjocklek

15mm

Ljudabsorptions Klass

A

Modulstorlek (mm)

1200×600, 600×600

Ljudabsorptionen är uppmätt i enlighet med ISO 354.
Ljudabsorptionsfaktorerna αp, αw och absorptionsklass är beräknade i enlighet med ISO 11654. Ljudabsorptionen för produkter som öar och bafflar anges som ekvivalent ljudabsorptionsarea (Aeq) uttryckt som m²/ stk.

Designlösning med akustikputs som ger ett helt skarvfritt resultat. Akustikputs kan användas såväl innertak som väggar. Den innovativa monolitiska ytan, erhålls när akustikputs appliceras på en stenullsskiva, ger akustisk komfort med utmärkt brandmotstånd. Två olika akustikputs med olika utseende varav en kan beställas i flera färger.