Kiilto RepairFix

Kiilto RepairFix är cementbaserat fixspackel för reparation och putsning av väggar och golv inom- och utomhus. Lämplig även för läggning av keramiska plattor.

  1.  fixspackel med flera användningsområden för väggar, tak och golv
  2. lämplig för läggning av keramiska plattor
  3. även för utomhusbruk
Beställ Offert:

Skicka in storleken och genomföringarna på ert projekt och vi återkommer med paket åt er.

Brand

Material

Färdigblandade

Användningsområden

, ,

Certifikat & Krav

CE, LEED, M1, Made in Finland, NORDIC SWAN

Storlek

1 l, 10 l, 3 l

Kiilto RepairFix är cementbaserad lättviktsprodukt för att lägga kakel i torra och fuktiga utrymmen samt för reparation och avjämning av väggar och tak. Lämplig för inomhus- och utomhusbruk. Kiilto RepairFix lämpar sig även för utjämning av invändiga golv under icke-fixerade golvbeläggningar såsom laminat. Lämpliga underlag är betong, gjutgods, cementbaserad avjämningsmassa, tegel och byggskivor. Putsade väggar ska grundas med färg innan tapetsering.

Ytor som ska repareras eller putsas ska vara rena, torra och fria från damm. Torra och absorberande ytor vätas före användning (ej spånskiva). Målade ytor och vinylbeläggningar grovslipas och slipdamm avlägsnas. Fyllning sker med stålfyllmedel. Strö långsamt Kiilto RepairFix i kallt, rent vatten (+ 18-20 °C) under konstant blandning tills en homogen massa bildas. Låt blandningen mogna i 10-15 minuter och rör sedan om igen. Applicera produkten på ytan som ska spridas genom att trycka hårt och kamma till en yta som kan spridas på 15 minuter. Tryck brädan ordentligt mot basen och vänd den omedelbart på plats. Tallrikarna kan justeras på 15-20 minuter. Vi rekommenderar att du lyfter plattorna slumpmässigt under användning för att säkerställa tillräcklig täckning på baksidan av plattorna (70-75% för glaserade plattor och 80-90% för plattor). För att säkerställa tillräcklig täckning under skivan, välj en fyllning med rätt tänder baserat på skivans storlek och kakelyta. Ta bort färska reparationsfläckar med vatten och en fuktig trasa. Kakel kan kopplas ihop efter 48 timmars plattsättning.

Den första ägaren till Kiilto var en flitig "uppfinnare" som snabbt förstod vad kunderna ville ha. Han började leka med idén om att tillverka lim för skoindustrin, en bransch med utmärkt marknadspotential. Limning kommer att ersätta den traditionella metoden att mekaniskt limma material och ger ett rent och snyggt resultat. Det var inte förrän på 1930-talet som det fick ett genombrott inom bygglim för självhäftande golvbeläggningar. Med utvecklingen av material och metoder ökar också efterfrågan och mängden av olika produkter inom byggbranschen och andra industrier. Samtidigt började limning betraktas som en bredare process än limning. Detta fick Kiilto att utöka sitt produktsortiment. Kiilto tillverkar och säljer idag produkter inom fyra affärsområden: Construction, Industrial Bonding, Professional Hygiene och Consumer Hygiene. Viljan att vara en miljöledare i vår bransch styr våra handlingar och leder till vårt engagemang för miljön. Det är en del av vår kultur, hur vi tänker och utvärderar våra handlingar. Detta engagemang är uppdelat i fyra områden och omfattar hela vår verksamhet, från det dagliga arbetet till innovation, från strategi till att hjälpa våra kunder inom detta område. Förutom att ordna kundutbildningar och utbyta miljövänliga lösningar fokuserar Kiilto även på att minska byggavfallet. Bland sin verksamhet startade Kiilto bland annat verksamheten med pumpbara fyllmedel, vars koncept kom från Sverige. Syftet med detta är att förenkla byggandet och minska mängden avfall. Kiilto är kundcentrerade. Kunderna ska känna sig bekväma med Kiilto som leverantör. Vi kommer att tillhandahålla rätt kvalitet i rätt tid och till rätt pris. Genom engagemang, kompetens och samverkan på alla nivåer har vi ett långsiktigt engagemang för att vår verksamhet ska växa. Vi ska uppfylla de krav, lagar och regler som vår verksamhet omfattar och vara ett ekonomiskt, miljömässigt och arbetsmiljömässigt hållbart företag. Det övergripande syftet med miljöarbetet är att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling inom vårt affärsområde. Vi måste kontinuerligt förbättra vår miljöprestanda och vidta försiktighetsåtgärder för att minska vår verksamhets påverkan på miljön. Därför måste våra produkter, processer och tjänster vara tekniskt och ekonomiskt sunda utformade för att ha så liten påverkan på människor och miljö som möjligt. Kiilto värnar om sina anställdas hälsa, säkerhet och arbetstillfredsställelse. Alla medarbetare ska ges goda möjligheter och eget ansvar för personlig utveckling och delaktighet. Ledare och medarbetare ska präglas av öppenhet, tillit, god etik och ansvarstagande.