J Skarvspackel

J Skarvspackel är vattenbaserad färdigblandad tätning för montering av sömlister på gipsskivor Samt utjämning av väggar och tak i torra inre utrymmen. Skarvlister kan fästas för hand eller med maskin. Även lämplig för finspackling av underlag inför tapetsering eller målning. Max skikttjocklek 2 mm.

  • för montering av skarvremsa på gipsskivor
  • för väggar och tak inomhus
  • grå
  • max. 2 mm skikttjocklek
  • torktid 1–2 timmar/mm
Beställ Offert:

Skicka in storleken och genomföringarna på ert projekt och vi återkommer med paket åt er.

Brand

Användningsområden

,

Material

Färdigblandade

Storlek

10 l, 3 l

Certifikat & Krav

CE, LEED, M1, NORDIC SWAN

J Skarvspackel är en vattenbaserad premix tätning för montering av foglister på gipsskivor och för avjämning av väggar och tak i torra invändiga utrymmen. Även lämplig för finspackling av underlag inför tapetsering eller målning. Den färdiga ytan kan målas eller tapetseras. Vi rekommenderar att grunda ytan innan tapeten appliceras för att göra det lättare att ta bort tapeten senare. Uppfyller kraven i EN 13963: 2005 och EN 15824: 2009.

Ytan som ska fyllas ska vara ren, torr och fri från damm. Ett nytt lager bör endast appliceras när det föregående lagret är helt torrt. Vid behov ska ytan slipas och rengöras noggrant innan ett nytt lager appliceras. Kiilto J är ett färdigblandat fogspackel Efter långvarig förvaring, rör om väl före användning. Vid behov kan produkten spädas ut med vatten. Montera skarvremsorna: Stryk spackel på skarvarna, använd sedan en smal stålspackel för att trycka fast skarvremsorna i spacklet. Applicera sedan spackeln på sömremsan med bred stålspackel. Efter torkning kan ytan slipas vid behov. Om skivkanten inte är tunnare än resten av skivan, applicera fläcken jämnt över sömmen tills den är slät och platt. I det här fallet ska kanterna på gipsskivan vara avfasade. Skarvlister kan även fästas på gipsskivor med en speciell fyllningsmaskin. Kontrollera även skivtillverkarens instruktioner.

Den första ägaren till Kiilto var en flitig "uppfinnare" som snabbt förstod vad kunderna ville ha. Han började leka med idén om att tillverka lim för skoindustrin, en bransch med utmärkt marknadspotential. Limning kommer att ersätta den traditionella metoden att mekaniskt limma material och ger ett rent och snyggt resultat. Det var inte förrän på 1930-talet som det fick ett genombrott inom bygglim för självhäftande golvbeläggningar. Med utvecklingen av material och metoder ökar också efterfrågan och mängden av olika produkter inom byggbranschen och andra industrier. Samtidigt började limning betraktas som en bredare process än limning. Detta fick Kiilto att utöka sitt produktsortiment. Kiilto tillverkar och säljer idag produkter inom fyra affärsområden: Construction, Industrial Bonding, Professional Hygiene och Consumer Hygiene. Viljan att vara en miljöledare i vår bransch styr våra handlingar och leder till vårt engagemang för miljön. Det är en del av vår kultur, hur vi tänker och utvärderar våra handlingar. Detta engagemang är uppdelat i fyra områden och omfattar hela vår verksamhet, från det dagliga arbetet till innovation, från strategi till att hjälpa våra kunder inom detta område. Förutom att ordna kundutbildningar och utbyta miljövänliga lösningar fokuserar Kiilto även på att minska byggavfallet. Bland sin verksamhet startade Kiilto bland annat verksamheten med pumpbara fyllmedel, vars koncept kom från Sverige. Syftet med detta är att förenkla byggandet och minska mängden avfall. Kiilto är kundcentrerade. Kunderna ska känna sig bekväma med Kiilto som leverantör. Vi kommer att tillhandahålla rätt kvalitet i rätt tid och till rätt pris. Genom engagemang, kompetens och samverkan på alla nivåer har vi ett långsiktigt engagemang för att vår verksamhet ska växa. Vi ska uppfylla de krav, lagar och regler som vår verksamhet omfattar och vara ett ekonomiskt, miljömässigt och arbetsmiljömässigt hållbart företag. Det övergripande syftet med miljöarbetet är att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling inom vårt affärsområde. Vi måste kontinuerligt förbättra vår miljöprestanda och vidta försiktighetsåtgärder för att minska vår verksamhets påverkan på miljön. Därför måste våra produkter, processer och tjänster vara tekniskt och ekonomiskt sunda utformade för att ha så liten påverkan på människor och miljö som möjligt. Kiilto värnar om sina anställdas hälsa, säkerhet och arbetstillfredsställelse. Alla medarbetare ska ges goda möjligheter och eget ansvar för personlig utveckling och delaktighet. Ledare och medarbetare ska präglas av öppenhet, tillit, god etik och ansvarstagande.