Heavy Väv- och Vägglim 1

Heavy Väv- och Vägglim 1 för sättning av vinyl- och textiltapeter i torra områden med papper, polyester eller glasfiberbaksida, jute- och glasfibertyger samt halm- och sjögrästapeter.

Lämplig för sättning av tjockväggiga material

Vägglim för att sätta tapeter i torra områden. Idealisk för att sätta jute- och glasfibertyger, halm, sjögräs och textila tapeter, samt textil- och vinyltapeter med papper, polyester eller glasfiberbaksida. Använd inte på rena plastmaterial. Emissionsklass M1 för byggmaterial.

Beställ Offert:

Skicka in storleken och genomföringarna på ert projekt och vi återkommer med paket åt er.

Brand

Användningsområden

Certifikat & Krav

LEED, M1, Made in Finland

Storlek

1 l, 15 L, 5 l

Heavy Väv- och Vägglim 1

Tillämpat område

Vägglim för att sätta tapeter i torra områden. Idealisk för att sätta jute- och glasfibertyger, halm, sjögräs och textila tapeter, samt textil- och vinyltapeter med papper, polyester eller glasfiberbaksida. Använd inte på rena plastmaterial. Emissionsklass M1 för byggmaterial.

Användningsinstruktioner

Ytan ska vara torr, dammfri, ren, fast och jämn. Slipa och tvätta målade ytor med sodavatten och skölj sedan noggrant. Använd fuktigt väggspackel. Om underlaget är poröst, använd först Kiilto Tissue and Wall Glue 1 utspätt med vatten. När du använder träfiberskivor måste lim appliceras på ytan av trådarna.

Vinyl-, halm- och sjögrästapeter med pappersbaksida: Använd en roller för att applicera lim på baksidan av tapeten. Vik varpen på mitten och låt limmet tränga in i några minuter. Lägg tapeten sida vid sida som vanligt.

Använd Kiilto Bårdlim för eventuell överlappande limning. Jute- och glasfibertyger, textilier och vinyltapeter med polyester- eller glasfiberbaksida: Applicera limmet på väggens yta med en rulle eller spackel, 1-3 varv åt gången, eller på baksidan av tapeten. Använd vått lim. Lägg eller linda trasan kant i kant och använd en kniv för att skära kanten på väggen. Vid sättning av textiltapet med pappersbaksida bildas ytmönstret av parallella linjer och lim ska appliceras på tapeten.

Vävnad kan målas tidigast 24 timmar efter installation. Ta bort färska limfläckar med en fuktig trasa eller svamp, rengör sedan verktyg med varmt vatten.

Vid uppsättning av en textiltapet vars ytmönster bildas av parallella linjer ska lim appliceras på baksidan av tapeten. Vid uppsättning av en tygtapet med ytmönster bildat av korsande linjer ska lim appliceras på väggen eller baksidan av tapeten.

Mer information Informationen

I detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information specificeras i standardvillkoren. Förändringar i lokala driftsförhållanden och metoder kan påverka produktens prestanda och resultat.

Vi lovar • Idealisk för sättning av tjockväggiga material

Enligt vårt kvalitetsledningssystem är våra produkter av hög kvalitet. Vi har dock ingen kontroll över felaktig användning av produkterna eller förhållandena på arbetsplatsen och är därför inte ansvariga för dem. Därför kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren noggrant har läst arbetsinstruktionerna och instruktionerna (om sådana finns).

Den första ägaren till Kiilto var en flitig "uppfinnare" som snabbt förstod vad kunderna ville ha. Han började leka med idén om att tillverka lim för skoindustrin, en bransch med utmärkt marknadspotential. Limning kommer att ersätta den traditionella metoden att mekaniskt limma material och ger ett rent och snyggt resultat. Det var inte förrän på 1930-talet som det fick ett genombrott inom bygglim för självhäftande golvbeläggningar. Med utvecklingen av material och metoder ökar också efterfrågan och mängden av olika produkter inom byggbranschen och andra industrier. Samtidigt började limning betraktas som en bredare process än limning. Detta fick Kiilto att utöka sitt produktsortiment. Kiilto tillverkar och säljer idag produkter inom fyra affärsområden: Construction, Industrial Bonding, Professional Hygiene och Consumer Hygiene. Viljan att vara en miljöledare i vår bransch styr våra handlingar och leder till vårt engagemang för miljön. Det är en del av vår kultur, hur vi tänker och utvärderar våra handlingar. Detta engagemang är uppdelat i fyra områden och omfattar hela vår verksamhet, från det dagliga arbetet till innovation, från strategi till att hjälpa våra kunder inom detta område. Förutom att ordna kundutbildningar och utbyta miljövänliga lösningar fokuserar Kiilto även på att minska byggavfallet. Bland sin verksamhet startade Kiilto bland annat verksamheten med pumpbara fyllmedel, vars koncept kom från Sverige. Syftet med detta är att förenkla byggandet och minska mängden avfall. Kiilto är kundcentrerade. Kunderna ska känna sig bekväma med Kiilto som leverantör. Vi kommer att tillhandahålla rätt kvalitet i rätt tid och till rätt pris. Genom engagemang, kompetens och samverkan på alla nivåer har vi ett långsiktigt engagemang för att vår verksamhet ska växa. Vi ska uppfylla de krav, lagar och regler som vår verksamhet omfattar och vara ett ekonomiskt, miljömässigt och arbetsmiljömässigt hållbart företag. Det övergripande syftet med miljöarbetet är att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling inom vårt affärsområde. Vi måste kontinuerligt förbättra vår miljöprestanda och vidta försiktighetsåtgärder för att minska vår verksamhets påverkan på miljön. Därför måste våra produkter, processer och tjänster vara tekniskt och ekonomiskt sunda utformade för att ha så liten påverkan på människor och miljö som möjligt. Kiilto värnar om sina anställdas hälsa, säkerhet och arbetstillfredsställelse. Alla medarbetare ska ges goda möjligheter och eget ansvar för personlig utveckling och delaktighet. Ledare och medarbetare ska präglas av öppenhet, tillit, god etik och ansvarstagande.