Easy Remover

Easy Remover är färdigblandat Kiilto Tapetloss används för borttagning av pappers- eller non woven-tapeter som limmats med cellulosa- eller stärkelselim.

  • färdigblandat, klart för användning
  • bra appliceringsegenskaper
  • bra vätningsförmåga
  • lång verkningstid
Beställ Offert:

Skicka in storleken och genomföringarna på ert projekt och vi återkommer med paket åt er.

Brand

Användningsområden

Storlek

15 L, 5 l

Certifikat & Krav

LEED, M1, Made in Finland

Easy Remover

Applicera tapetlösningsmedel rikligt på ytan, 1 liter till 4–5 m². Låt verka 15–60 minuter beroende på tapetens sugförmåga. När tapeten är mättad, börjar den lossna och du kan börja dra ner den. Vid flera tapetskikt, upprepa behandlingen eller täck ytan som behandlats med Tapetloss med en plastfilm för att säkerställa ordentlig genomvätning. Ytan på tvättbara tapeter ska ruggas upp före applicering av Kiilto Tapetloss. Plastskiktet på vinyltapeter och det översta skiktet på lamineringstapeter ska tas bort för att säkerställa ordentlig genomvätning. Fuktkänsliga golvmaterial ska skyddas under behandlingen. Rummets och ytornas temperatur +18–20 °C. Utför arbetet i rumstemperatur. Låt Kiilto Tapetloss acklimatiseras till denna temperatur. Rådande förhållanden såsom rumstemperatur och tapetytans temperatur, underlagets kvalitet och fuktighet samt mängden Kiilto Tapetloss som appliceras påverkar slutresultatet avsevärt. Våra rekommendationer ska därför endast användas som riktlinjer.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har noga läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Den första ägaren till Kiilto var en flitig "uppfinnare" som snabbt förstod vad kunderna ville ha. Han började leka med idén om att tillverka lim för skoindustrin, en bransch med utmärkt marknadspotential. Limning kommer att ersätta den traditionella metoden att mekaniskt limma material och ger ett rent och snyggt resultat. Det var inte förrän på 1930-talet som det fick ett genombrott inom bygglim för självhäftande golvbeläggningar. Med utvecklingen av material och metoder ökar också efterfrågan och mängden av olika produkter inom byggbranschen och andra industrier. Samtidigt började limning betraktas som en bredare process än limning. Detta fick Kiilto att utöka sitt produktsortiment. Kiilto tillverkar och säljer idag produkter inom fyra affärsområden: Construction, Industrial Bonding, Professional Hygiene och Consumer Hygiene. Viljan att vara en miljöledare i vår bransch styr våra handlingar och leder till vårt engagemang för miljön. Det är en del av vår kultur, hur vi tänker och utvärderar våra handlingar. Detta engagemang är uppdelat i fyra områden och omfattar hela vår verksamhet, från det dagliga arbetet till innovation, från strategi till att hjälpa våra kunder inom detta område. Förutom att ordna kundutbildningar och utbyta miljövänliga lösningar fokuserar Kiilto även på att minska byggavfallet. Bland sin verksamhet startade Kiilto bland annat verksamheten med pumpbara fyllmedel, vars koncept kom från Sverige. Syftet med detta är att förenkla byggandet och minska mängden avfall. Kiilto är kundcentrerade. Kunderna ska känna sig bekväma med Kiilto som leverantör. Vi kommer att tillhandahålla rätt kvalitet i rätt tid och till rätt pris. Genom engagemang, kompetens och samverkan på alla nivåer har vi ett långsiktigt engagemang för att vår verksamhet ska växa. Vi ska uppfylla de krav, lagar och regler som vår verksamhet omfattar och vara ett ekonomiskt, miljömässigt och arbetsmiljömässigt hållbart företag. Det övergripande syftet med miljöarbetet är att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling inom vårt affärsområde. Vi måste kontinuerligt förbättra vår miljöprestanda och vidta försiktighetsåtgärder för att minska vår verksamhets påverkan på miljön. Därför måste våra produkter, processer och tjänster vara tekniskt och ekonomiskt sunda utformade för att ha så liten påverkan på människor och miljö som möjligt. Kiilto värnar om sina anställdas hälsa, säkerhet och arbetstillfredsställelse. Alla medarbetare ska ges goda möjligheter och eget ansvar för personlig utveckling och delaktighet. Ledare och medarbetare ska präglas av öppenhet, tillit, god etik och ansvarstagande.