Slim (Snabb) Parkettlim

Slim Snabb Parkettlim är snabbtorkande två-komponents polyuretanlim som inte innehåller vatten
för limning av alla typer av parkett . Även för fastsättning
av gummibeläggningar.

  •  för limning av alla typer av parkett
  • snabbhärdande
  • innehåller inget vatten

 

Beställ Offert:

Skicka in storleken och genomföringarna på ert projekt och vi återkommer med paket åt er.

Kategorier: ,
Brand

Användningsområden

Storlek

1 kg

Certifikat & Krav

LEED, M1, Made in Finland

Slim Snabb Parkettlim och Slim Parkettlim är lösningsmedelfritt, snabbhärdande två-komponents polyuretanlim för limning av parkett. Hårdhet enligt ISO 17178. Även lämpligt för fastsättning av gummibeläggningar på både sugande och ej sugande underlag. Lämplig för användning med golvvärme. Emissionsklass M1 för byggnadsmaterial.

BRUKSANVISNING

Lämpliga underlag är stålslipad betong, plywood, spånskiva, kork och trägolv. Underlaget ska vara torrt, fast, jämnt och fritt från damm samt andra material som kan försämra vidhäftningen. Ta bort cementhud t.ex. genom att slipa och dammsug ordentligt före limningen. Betonggolv kan vid behov avjämnas med Kiiltos golvavjämningsmassa. (Avjämning skapar inte ett lämpligt underlag för parkett av storleken 22 x 70 x 500 mm.) Ytdraghållfastheten i betongen och avjämningsmassan ska vara minst 2,0 N/mm2. Vid limning på skiva rekommenderar vi att man använder minst 9 mm tjocka plywoodskivor eller motsvarande. Iaktta även parkettillverkarens anvisningar och nationella krav (i Finland SisäRYL 2013, Allmänna kvalitetskrav på byggnadsarbeten). Ett hårt lim minskar dimensionsvariationer på grund av träets fuktrörelser, men tillåter samtidigt att rörelsebelastningen överförs till underlaget.

Parkettgolv: Blanda bas och härdare i rätt blandningsförhållande precis före användningen. Sprid ut blandningen med en tandad limspridare på en ca 5 m2 stor yta åt gången och lägg parketten direkt i det våta limmet. Kontrollera att limskiktet mellan beläggningen och underlaget är jämnt och att inget lim pressas ut mellan parkettstavarna. Minsta härdningstid är ca 12 timmar vid normala förhållanden, men vi rekommenderar att parketten slipas tidigast 1–2 dagar efter limning. Färska limfläckar tas bort med aceton eller xylen, intorkat lim kan endast tas bort mekaniskt.

Gummibeläggning: Blanda bas och härdare i rätt blandningsförhållande precis före användningen. Limningen kan göras ensidigt. Välj en limspridare med lämplig tandning så att utrymmet mellan golvbeläggningen och underlaget fylls med lim, men limmet inte trycks ut ur gliporna. Vid arbete med golvbeläggning med djupt profilerad baksida, applicera limmet noggrant. Använd en limspridare med lämplig tandning och vält mattan ordentligt. Mattan måste gnidas/vältas innan limmet härdar. Det lämpligaste verktyget är en mattvält på 50–70 kg.

OBS! Vissa gummityper kan innehålla komponenter som kan fördröja utvecklingen av limstyrkan eller den slutliga limstyrkan. Gör vid behov vidhäftningsprover.

Slim Snabb Parkettlim

Den första ägaren till Kiilto var en flitig "uppfinnare" som snabbt förstod vad kunderna ville ha. Han började leka med idén om att tillverka lim för skoindustrin, en bransch med utmärkt marknadspotential. Limning kommer att ersätta den traditionella metoden att mekaniskt limma material och ger ett rent och snyggt resultat. Det var inte förrän på 1930-talet som det fick ett genombrott inom bygglim för självhäftande golvbeläggningar. Med utvecklingen av material och metoder ökar också efterfrågan och mängden av olika produkter inom byggbranschen och andra industrier. Samtidigt började limning betraktas som en bredare process än limning. Detta fick Kiilto att utöka sitt produktsortiment. Kiilto tillverkar och säljer idag produkter inom fyra affärsområden: Construction, Industrial Bonding, Professional Hygiene och Consumer Hygiene. Viljan att vara en miljöledare i vår bransch styr våra handlingar och leder till vårt engagemang för miljön. Det är en del av vår kultur, hur vi tänker och utvärderar våra handlingar. Detta engagemang är uppdelat i fyra områden och omfattar hela vår verksamhet, från det dagliga arbetet till innovation, från strategi till att hjälpa våra kunder inom detta område. Förutom att ordna kundutbildningar och utbyta miljövänliga lösningar fokuserar Kiilto även på att minska byggavfallet. Bland sin verksamhet startade Kiilto bland annat verksamheten med pumpbara fyllmedel, vars koncept kom från Sverige. Syftet med detta är att förenkla byggandet och minska mängden avfall. Kiilto är kundcentrerade. Kunderna ska känna sig bekväma med Kiilto som leverantör. Vi kommer att tillhandahålla rätt kvalitet i rätt tid och till rätt pris. Genom engagemang, kompetens och samverkan på alla nivåer har vi ett långsiktigt engagemang för att vår verksamhet ska växa. Vi ska uppfylla de krav, lagar och regler som vår verksamhet omfattar och vara ett ekonomiskt, miljömässigt och arbetsmiljömässigt hållbart företag. Det övergripande syftet med miljöarbetet är att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling inom vårt affärsområde. Vi måste kontinuerligt förbättra vår miljöprestanda och vidta försiktighetsåtgärder för att minska vår verksamhets påverkan på miljön. Därför måste våra produkter, processer och tjänster vara tekniskt och ekonomiskt sunda utformade för att ha så liten påverkan på människor och miljö som möjligt. Kiilto värnar om sina anställdas hälsa, säkerhet och arbetstillfredsställelse. Alla medarbetare ska ges goda möjligheter och eget ansvar för personlig utveckling och delaktighet. Ledare och medarbetare ska präglas av öppenhet, tillit, god etik och ansvarstagande.