Flexsilan Parkettlim

Flexsilan Parkettlim är en-komponents parkettlim, som är
optimalt för halvelastisk limning av
stav-, lamell- och brädparkett.
Innehåller inget vatten.

  •  speciallim för montering av stavparkett
  • innehåller inget vatten, SMP-baserat
Beställ Offert:

Skicka in storleken och genomföringarna på ert projekt och vi återkommer med paket åt er.

Kategorier: ,
Brand

Användningsområden

Storlek

10 l

Certifikat & Krav

LEED, M1, Made in Finland, Sunda Hus

Flexsilan Parkettlim är ett elastiskt en-komponentslim för montering av parkettgolv. Lämplig även för golv med golvvärme. Hårt och elastiskt enligt ISO 17178. Emissionsklass M1 för byggnadsmaterial.

BRUKSANVISNING

Lämpliga underlag är stålslipad betong, skivor och trägolv. Underlaget ska vara torrt, fast, jämnt och fritt från damm samt andra material som kan försämra vidhäftningen. Ta bort cementhud t.ex. genom att slipa och dammsug ordentligt före limningen. Betongunderlaget kan vid behov avjämnas med lämplig Kiilto avjämningsmassa. Ytdraghållfastheten i betongen och avjämningsmassan ska vara minst 2,0 N/mm2. Vid limning på skiva rekommenderar vi att man använder minst 9 mm tjocka plywoodskivor eller motsvarande. Följ även parkettillverkarens anvisningar och nationella krav (i Finland SisäRYL 2013). Elastiskt lim minskar belastningen av underlaget på grund av fuktrörelser, men tillåter dimensionsvariationer.

Utför arbetet vid normal rumstemperatur och luftfuktighet. Låt parketten och limmet acklimatiseras till normal rumstemperatur och luftfuktighet. Applicera ett jämnt skikt lim med en tandad limspridare på så stor yta som man hinner montera parkett på under ca 30 minuters tid. Tryck fast parketten ordentligt i underlaget. Kontrollera att parkettens baksida är helt täckt med lim. Parketten ska inte spontlimmas. Lämna en rörelsemarginal på 10–15 mm mot fasta konstruktioner, t.ex. väggen och parketten. Vi rekommenderar slipning och lackning tidigast 24–48 timmar efter montering, beroende på rådande arbetsförhållanden. Färska limfläckar kan tas bort med lacknafta. Härdat lim kan endast tas bort mekaniskt.

Den första ägaren till Kiilto var en flitig "uppfinnare" som snabbt förstod vad kunderna ville ha. Han började leka med idén om att tillverka lim för skoindustrin, en bransch med utmärkt marknadspotential. Limning kommer att ersätta den traditionella metoden att mekaniskt limma material och ger ett rent och snyggt resultat. Det var inte förrän på 1930-talet som det fick ett genombrott inom bygglim för självhäftande golvbeläggningar. Med utvecklingen av material och metoder ökar också efterfrågan och mängden av olika produkter inom byggbranschen och andra industrier. Samtidigt började limning betraktas som en bredare process än limning. Detta fick Kiilto att utöka sitt produktsortiment. Kiilto tillverkar och säljer idag produkter inom fyra affärsområden: Construction, Industrial Bonding, Professional Hygiene och Consumer Hygiene. Viljan att vara en miljöledare i vår bransch styr våra handlingar och leder till vårt engagemang för miljön. Det är en del av vår kultur, hur vi tänker och utvärderar våra handlingar. Detta engagemang är uppdelat i fyra områden och omfattar hela vår verksamhet, från det dagliga arbetet till innovation, från strategi till att hjälpa våra kunder inom detta område. Förutom att ordna kundutbildningar och utbyta miljövänliga lösningar fokuserar Kiilto även på att minska byggavfallet. Bland sin verksamhet startade Kiilto bland annat verksamheten med pumpbara fyllmedel, vars koncept kom från Sverige. Syftet med detta är att förenkla byggandet och minska mängden avfall. Kiilto är kundcentrerade. Kunderna ska känna sig bekväma med Kiilto som leverantör. Vi kommer att tillhandahålla rätt kvalitet i rätt tid och till rätt pris. Genom engagemang, kompetens och samverkan på alla nivåer har vi ett långsiktigt engagemang för att vår verksamhet ska växa. Vi ska uppfylla de krav, lagar och regler som vår verksamhet omfattar och vara ett ekonomiskt, miljömässigt och arbetsmiljömässigt hållbart företag. Det övergripande syftet med miljöarbetet är att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling inom vårt affärsområde. Vi måste kontinuerligt förbättra vår miljöprestanda och vidta försiktighetsåtgärder för att minska vår verksamhets påverkan på miljön. Därför måste våra produkter, processer och tjänster vara tekniskt och ekonomiskt sunda utformade för att ha så liten påverkan på människor och miljö som möjligt. Kiilto värnar om sina anställdas hälsa, säkerhet och arbetstillfredsställelse. Alla medarbetare ska ges goda möjligheter och eget ansvar för personlig utveckling och delaktighet. Ledare och medarbetare ska präglas av öppenhet, tillit, god etik och ansvarstagande.