TM Snabbruk H

TM Snabbruk H är ett självtorkande snabbhärdande cementbruk för bearbetning med en något grövre ytstruktur än avjämningsmassa. Slipning eller utjämning kan krävas innan täcklackering, beroende på val av täckfärg. Primer måste alltid utföras före finavjämning. Denna produkt är en lågalkalisk produkt som avsevärt minskar risken för alkalisk nedbrytning av lim och andra ytskikt. Denna produkt är helt kaseinfri. TM Snabbruk H är CE-märkt.

Självuttorkande
Cementbruk
Endast handläggning
Grovavjämning
Planspackling
Fallspacking
Lämplig till värmegolv

Beställ Offert:

Skicka in storleken och genomföringarna på ert projekt och vi återkommer med paket åt er.

Brand

Material

Bruk

Användningsområden

Storlek

20 kg

Certifikat & Krav

CE, Sunda Hus

TM Snabbruk H lämpar sig för nyproduktion och renovering i bostäder, kontor och offentliga miljöer. Kan användas med eluppvärmda eller vattenbaserade golvvärme med fördelar. Denna produkt används för ytfyllning och droppbevattning av betong, lättbetong, keramik och andra formstabila underlag. Härdade produkter är utformade för att applicera ett lämpligt ytskikt för applikationer i bostäder, kontor och offentliga miljöer.

Golvkonstruktion TM Snabbruk H kan användas för strukturer som fäster på underlaget och kan även användas för att jämna ut flytande strukturer som inte fäster mot det underliggande materialet. Produkten lämpar sig för de flesta typer av ytskikt såsom matta, flytande parkett, tätskikt eller keramiska beläggningar.

Se till att underlaget är dokumenterat som lämpligt/avsett för cementanvändning/bindningssats. Det måste vara rent, torrt, enhetligt och fritt från sprickor, spikar, olja, fett eller annat som kan påverka vidhäftningen och slutresultatet negativt. Slipa eller slipa bort eventuell cementhud. Släta och täta ytor kan kräva bearbetning genom fräsning eller slipning för att säkerställa tillräcklig vidhäftning. Den dokumenterade ytdraghållfastheten ska vara minst 1,0 MPa.

Tjockare platta lager ger bättre värmeavledning. Följ alltid golvvärmeleverantörens anvisningar. Om det finns armeringsnät ska det alltid placeras under valfritt värmemedium, om inte annat anges i golvvärmeleverantörens anvisningar eller i konstruktionshandlingar som utfärdats av konstruktören. anteckningar! Installation av värmekablar ska utföras av behörig/auktoriserad elektriker. Innan nivelleringsarbete påbörjas ska alltid ett funktionsprov/motståndsmätning av värmemediet utföras enligt respektive leverantörs tabell. Efter avslutat avjämningsarbete ska värmemediet funktionstestas igen innan efterföljande tätskikt/ytskikt kan appliceras.

Den första ägaren till Kiilto var en flitig "uppfinnare" som snabbt förstod vad kunderna ville ha. Han började leka med idén om att tillverka lim för skoindustrin, en bransch med utmärkt marknadspotential. Limning kommer att ersätta den traditionella metoden att mekaniskt limma material och ger ett rent och snyggt resultat. Det var inte förrän på 1930-talet som det fick ett genombrott inom bygglim för självhäftande golvbeläggningar. Med utvecklingen av material och metoder ökar också efterfrågan och mängden av olika produkter inom byggbranschen och andra industrier. Samtidigt började limning betraktas som en bredare process än limning. Detta fick Kiilto att utöka sitt produktsortiment. Kiilto tillverkar och säljer idag produkter inom fyra affärsområden: Construction, Industrial Bonding, Professional Hygiene och Consumer Hygiene. Viljan att vara en miljöledare i vår bransch styr våra handlingar och leder till vårt engagemang för miljön. Det är en del av vår kultur, hur vi tänker och utvärderar våra handlingar. Detta engagemang är uppdelat i fyra områden och omfattar hela vår verksamhet, från det dagliga arbetet till innovation, från strategi till att hjälpa våra kunder inom detta område. Förutom att ordna kundutbildningar och utbyta miljövänliga lösningar fokuserar Kiilto även på att minska byggavfallet. Bland sin verksamhet startade Kiilto bland annat verksamheten med pumpbara fyllmedel, vars koncept kom från Sverige. Syftet med detta är att förenkla byggandet och minska mängden avfall. Kiilto är kundcentrerade. Kunderna ska känna sig bekväma med Kiilto som leverantör. Vi kommer att tillhandahålla rätt kvalitet i rätt tid och till rätt pris. Genom engagemang, kompetens och samverkan på alla nivåer har vi ett långsiktigt engagemang för att vår verksamhet ska växa. Vi ska uppfylla de krav, lagar och regler som vår verksamhet omfattar och vara ett ekonomiskt, miljömässigt och arbetsmiljömässigt hållbart företag. Det övergripande syftet med miljöarbetet är att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling inom vårt affärsområde. Vi måste kontinuerligt förbättra vår miljöprestanda och vidta försiktighetsåtgärder för att minska vår verksamhets påverkan på miljön. Därför måste våra produkter, processer och tjänster vara tekniskt och ekonomiskt sunda utformade för att ha så liten påverkan på människor och miljö som möjligt. Kiilto värnar om sina anställdas hälsa, säkerhet och arbetstillfredsställelse. Alla medarbetare ska ges goda möjligheter och eget ansvar för personlig utveckling och delaktighet. Ledare och medarbetare ska präglas av öppenhet, tillit, god etik och ansvarstagande.