TM Kombi Flex

TM Kombi Flex är ett mycket lättapplicerat och flexibelt snabbhärdande fin- och appliceringsspackel med en degig konsistens för dig som söker tidig härdning och ytskiktsbeläggning. Produktens konsistens kan anpassas till syftet genom att blanda olika vatten. Denna produkt är en lågalkalisk produkt som avsevärt minskar risken för alkalisk nedbrytning av lim och andra ytskikt. Denna produkt är helt kaseinfri. TM Kombi Flex är CE-märkt.

  • Självuttorkande
  • Handspackel fin/grov
  • Primerfri på betong
  • Snabbt beläggningsbar
  • Skikttjocklek 1-50 mm
  • Planspackling
  • Fallspackling

 

Beställ Offert:

Skicka in storleken och genomföringarna på ert projekt och vi återkommer med paket åt er.

Brand

Material

Spackel

Användningsområden

Certifikat & Krav

CE, Sunda Hus

Storlek

15 kg

TM Kombi Flex lämpar sig för nyproduktion och renovering i bostäder, kontor och offentliga miljöer. Produkten används inomhus för ytspackling och droppspackling av betong, lättbetong, keramik och golvspånskivor och golvputs. Produkten kan även användas för inomhusläggning av väggar, tak och trappor m.m. När putsytan är härdad och eventuellt slipad bildar den en färdig bas för de flesta typer av ytskikt på golv och väggar. Härdmassa är utformad för att applicera ett lämpligt ytskikt för applikationer i bostäder, kontor och offentliga miljöer.

Blandning

Använd alltid rent vatten och ren utrustning. När du blandar i en hink, mät upp lämplig mängd vatten i behållaren, tillsätt den torra morteln och blanda i minst 2 minuter med en mixer utrustad med en speciell mixer för att bilda en slät, slät, klumpfri massa. Se till att kittet är jämnt och väl förbundet utan klumpar. Vid läggning reduceras vattenmängden till en konsistens som passar applikationen.

Applicering

Använd en slät stålspackel för att fördela blandningen över golvet. Eventuell finjustering i mal- eller skärform kan göras så snart materialet är tillräckligt härdat. För tjockare skikt kan man med fördel använda banor och riktskivor vid läggning, vilket säkerställer kvalitet utan luftfickor. När den halvhärdade massan har stelnat och blivit framkomlig kan den enkelt formas eller skäras med en murslev eller annat lämpligt verktyg. Gå in i den halvhärdade ytan och skrapa eller skrapa bort eventuella ”ryggar” och forma skorpan mot den om det behövs. väl. Verktyg och maskiner rengörs med vatten. För flerskiktsuppläggning ska primer alltid appliceras mellan de enskilda lagren.

Vänta minst 3 timmar innan du börjar. Kontrollera att ytan är torr och att primern dras in i underlaget. Blandningsförhållande vid grundning på nyapplicerat spackel: TM Primer 001 blandad med 3-10 delar vatten, beroende på torrt klimat. Prima 2 gånger om du använder mer än 7 delar vatten.

Den första ägaren till Kiilto var en flitig "uppfinnare" som snabbt förstod vad kunderna ville ha. Han började leka med idén om att tillverka lim för skoindustrin, en bransch med utmärkt marknadspotential. Limning kommer att ersätta den traditionella metoden att mekaniskt limma material och ger ett rent och snyggt resultat. Det var inte förrän på 1930-talet som det fick ett genombrott inom bygglim för självhäftande golvbeläggningar. Med utvecklingen av material och metoder ökar också efterfrågan och mängden av olika produkter inom byggbranschen och andra industrier. Samtidigt började limning betraktas som en bredare process än limning. Detta fick Kiilto att utöka sitt produktsortiment. Kiilto tillverkar och säljer idag produkter inom fyra affärsområden: Construction, Industrial Bonding, Professional Hygiene och Consumer Hygiene. Viljan att vara en miljöledare i vår bransch styr våra handlingar och leder till vårt engagemang för miljön. Det är en del av vår kultur, hur vi tänker och utvärderar våra handlingar. Detta engagemang är uppdelat i fyra områden och omfattar hela vår verksamhet, från det dagliga arbetet till innovation, från strategi till att hjälpa våra kunder inom detta område. Förutom att ordna kundutbildningar och utbyta miljövänliga lösningar fokuserar Kiilto även på att minska byggavfallet. Bland sin verksamhet startade Kiilto bland annat verksamheten med pumpbara fyllmedel, vars koncept kom från Sverige. Syftet med detta är att förenkla byggandet och minska mängden avfall. Kiilto är kundcentrerade. Kunderna ska känna sig bekväma med Kiilto som leverantör. Vi kommer att tillhandahålla rätt kvalitet i rätt tid och till rätt pris. Genom engagemang, kompetens och samverkan på alla nivåer har vi ett långsiktigt engagemang för att vår verksamhet ska växa. Vi ska uppfylla de krav, lagar och regler som vår verksamhet omfattar och vara ett ekonomiskt, miljömässigt och arbetsmiljömässigt hållbart företag. Det övergripande syftet med miljöarbetet är att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling inom vårt affärsområde. Vi måste kontinuerligt förbättra vår miljöprestanda och vidta försiktighetsåtgärder för att minska vår verksamhets påverkan på miljön. Därför måste våra produkter, processer och tjänster vara tekniskt och ekonomiskt sunda utformade för att ha så liten påverkan på människor och miljö som möjligt. Kiilto värnar om sina anställdas hälsa, säkerhet och arbetstillfredsställelse. Alla medarbetare ska ges goda möjligheter och eget ansvar för personlig utveckling och delaktighet. Ledare och medarbetare ska präglas av öppenhet, tillit, god etik och ansvarstagande.