Kiilto Start Primer

Kiilto Start Primer bildar en häftbrygga mellan avjämningsmassa och underlag.
Vattenbaserad.

  • binder damm och fördröjer inträngningen av vatten i avjämningsmassan till underlaget
  • mycket dryg
  • vattenlöslig
Beställ Offert:

Skicka in storleken och genomföringarna på ert projekt och vi återkommer med paket åt er.

Brand

Material

Primer

Användningsområden

Certifikat & Krav

LEED, M1, Made in Finland, NORDIC SWAN, Sunda Hus

Storlek

1 l, 10 l, 3 l

Kiilto Start Primer är Vattenbaserad primer lämpar sig för utjämning av porösa och icke-sugande golvytor i främre interiörer. För icke-absorberande underlag rekommenderar vi Kiilto FixPrimer före avjämning. lämplig för botten

– Betong- och cementbaserade utjämningsmassor (spädning: 1 del primer/4 delar vatten)

– Fuktkänsliga golv som gips eller trämaterial (outspädda)

– Byggskivor som spånskivor och gipsskivor (outspädda)

– Icke-absorberande underlag som kakel (outspädda).

Primern har god fuktbeständighet och bildar en bindningsbrygga mellan avjämningsmedlet och underlaget. Alkalisk betong kommer inte att minska primerns funktionalitet. Ej lämplig som tillsats för utjämningsmedel.

Användningsinstruktioner

Tar bort cementartad hud, damm, lös smuts och olja. Vid behov, mala eller fräsa mekaniskt. Applicera primern i ett tunt, jämnt lager, till exempel en pensel. Undvik pölar. På byggskivor eller icke-sugande underlag ska primern torka i ca 2 timmar innan avjämning. Nuvarande förhållanden som rumstemperatur, underlagskvalitet och luftfuktighet har stor inverkan på torkning. Därför bör våra råd endast ses som en vägledning. Utjämning måste göras inom 24 timmar efter primer. anteckningar! Parkettgolv limmade på ytor eller uppvärmda golv: Sand eller fräs för att ta bort cementhud och andra föroreningar (gamla limrester) som kan försvaga bindningen. Primer ska endast appliceras där den ska spacklas (parkettens botten får inte grundas eller avjämnas). På skivans yta limmas parketten direkt på skivan utan behov av primer eller spackel.

 

Den första ägaren till Kiilto var en flitig "uppfinnare" som snabbt förstod vad kunderna ville ha. Han började leka med idén om att tillverka lim för skoindustrin, en bransch med utmärkt marknadspotential. Limning kommer att ersätta den traditionella metoden att mekaniskt limma material och ger ett rent och snyggt resultat. Det var inte förrän på 1930-talet som det fick ett genombrott inom bygglim för självhäftande golvbeläggningar. Med utvecklingen av material och metoder ökar också efterfrågan och mängden av olika produkter inom byggbranschen och andra industrier. Samtidigt började limning betraktas som en bredare process än limning. Detta fick Kiilto att utöka sitt produktsortiment. Kiilto tillverkar och säljer idag produkter inom fyra affärsområden: Construction, Industrial Bonding, Professional Hygiene och Consumer Hygiene. Viljan att vara en miljöledare i vår bransch styr våra handlingar och leder till vårt engagemang för miljön. Det är en del av vår kultur, hur vi tänker och utvärderar våra handlingar. Detta engagemang är uppdelat i fyra områden och omfattar hela vår verksamhet, från det dagliga arbetet till innovation, från strategi till att hjälpa våra kunder inom detta område. Förutom att ordna kundutbildningar och utbyta miljövänliga lösningar fokuserar Kiilto även på att minska byggavfallet. Bland sin verksamhet startade Kiilto bland annat verksamheten med pumpbara fyllmedel, vars koncept kom från Sverige. Syftet med detta är att förenkla byggandet och minska mängden avfall. Kiilto är kundcentrerade. Kunderna ska känna sig bekväma med Kiilto som leverantör. Vi kommer att tillhandahålla rätt kvalitet i rätt tid och till rätt pris. Genom engagemang, kompetens och samverkan på alla nivåer har vi ett långsiktigt engagemang för att vår verksamhet ska växa. Vi ska uppfylla de krav, lagar och regler som vår verksamhet omfattar och vara ett ekonomiskt, miljömässigt och arbetsmiljömässigt hållbart företag. Det övergripande syftet med miljöarbetet är att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling inom vårt affärsområde. Vi måste kontinuerligt förbättra vår miljöprestanda och vidta försiktighetsåtgärder för att minska vår verksamhets påverkan på miljön. Därför måste våra produkter, processer och tjänster vara tekniskt och ekonomiskt sunda utformade för att ha så liten påverkan på människor och miljö som möjligt. Kiilto värnar om sina anställdas hälsa, säkerhet och arbetstillfredsställelse. Alla medarbetare ska ges goda möjligheter och eget ansvar för personlig utveckling och delaktighet. Ledare och medarbetare ska präglas av öppenhet, tillit, god etik och ansvarstagande.