Kiilto 70 Golvbruk 5–100 mm

Kiilto 70 Golvbruk 5–100 mm är Cementbaserat, golvbruk med hög hållfasthet för gjutning och ifyllning av golv och fallbyggnation inom- och utomhus.
Enkel att applicera. Ca 11 liter färdig massa/säck. Lågalkaliskt.

  • för gjutning, ifyllning, fallbyggnation, värmegolv
  • lämpligt även för utomhusbruk
  • gångbar ca 2 timmar
  • beläggningsbar 1–3 dygn/50 mm, 5 dygn/ 100 mm
  • åtgång 1,9 kg/m²
  • ca 11 liter färdig massa / säck
Beställ Offert:

Skicka in storleken och genomföringarna på ert projekt och vi återkommer med paket åt er.

Brand

Material

Bruk

Användningsområden

Certifikat & Krav

CE, LEED, M1, Made in Finland, NORDIC SWAN

Storlek

20 kg

Kiilto 70 Golvbruk 5–100 mm är speciellt cementbaserat, snabbhärdande och torkande golvbruk för gjutning, fyllning och fallkonstruktion av 5-100 mm lager inomhus. Lämplig för inomhus- och utomhusbruk. Ytor som är noggrant putsade kan behandlas med ett tätskikt. För golvberedning före läggning rekommenderar vi vid behov användning av Kiilto golvavjämnare. Betongfundament måste uppfylla nationella standarder.

1. Fasta konstruktioner/betongunderlag eller byggskivor: Underlaget ska vara rent, stabilt och fast. Ta bort cementhud, färgfläckar, limrester och andra föroreningar och dammsug golv noggrant. Betonggolv förbehandlas med en utspädd Kiilto Start Primer (10-20% primer/80-90% vatten) innan Kiilto 70 appliceras. Outspädd Kiilto Start Primer används för byggskivor.

För utomhusapplikationer och icke-sugande underlag grundas underlagen med Kiilto Fix Primer eller överbryggas med t.ex. ett lim. Kiilto Flexfix, cementbaserat lim med tandad spackel. I markstrukturen ska ytterligare jordfuktighet förhindras. För gjutgods av solid konstruktion rekommenderar vi att du använder maximal mängd vatten (2,8 l / 20 kg) för att säkerställa god vidhäftning mellan golvbruket och underlaget. Golvvärme kan installeras direkt på den grundmålade ytan (Kiilto Start Primer) av betong eller gipsskivor. Värmerör/kablar fästs i undergolvet, t ex med varmt lim eller fästklämmor. Använd mer flytande Kiilto Floor Heat DF för golvvärme om du använder värmekuddar i glasfiber, till exempel vid renoveringar.

2. Flytande strukturer/svaga betongunderlag: Gjutgodset separeras från väggen och penetreras med avskiljande kant/elastiskt tätningsmedel. Tjockleken på gjutgodset måste vara minst 50 mm tjock förstärkningsstruktur (t.ex. # 150 Ø 5). För golvvärme ska värmekablarna/rören fästas i betongarmeringen.

 

Den första ägaren till Kiilto var en flitig "uppfinnare" som snabbt förstod vad kunderna ville ha. Han började leka med idén om att tillverka lim för skoindustrin, en bransch med utmärkt marknadspotential. Limning kommer att ersätta den traditionella metoden att mekaniskt limma material och ger ett rent och snyggt resultat. Det var inte förrän på 1930-talet som det fick ett genombrott inom bygglim för självhäftande golvbeläggningar. Med utvecklingen av material och metoder ökar också efterfrågan och mängden av olika produkter inom byggbranschen och andra industrier. Samtidigt började limning betraktas som en bredare process än limning. Detta fick Kiilto att utöka sitt produktsortiment. Kiilto tillverkar och säljer idag produkter inom fyra affärsområden: Construction, Industrial Bonding, Professional Hygiene och Consumer Hygiene. Viljan att vara en miljöledare i vår bransch styr våra handlingar och leder till vårt engagemang för miljön. Det är en del av vår kultur, hur vi tänker och utvärderar våra handlingar. Detta engagemang är uppdelat i fyra områden och omfattar hela vår verksamhet, från det dagliga arbetet till innovation, från strategi till att hjälpa våra kunder inom detta område. Förutom att ordna kundutbildningar och utbyta miljövänliga lösningar fokuserar Kiilto även på att minska byggavfallet. Bland sin verksamhet startade Kiilto bland annat verksamheten med pumpbara fyllmedel, vars koncept kom från Sverige. Syftet med detta är att förenkla byggandet och minska mängden avfall. Kiilto är kundcentrerade. Kunderna ska känna sig bekväma med Kiilto som leverantör. Vi kommer att tillhandahålla rätt kvalitet i rätt tid och till rätt pris. Genom engagemang, kompetens och samverkan på alla nivåer har vi ett långsiktigt engagemang för att vår verksamhet ska växa. Vi ska uppfylla de krav, lagar och regler som vår verksamhet omfattar och vara ett ekonomiskt, miljömässigt och arbetsmiljömässigt hållbart företag. Det övergripande syftet med miljöarbetet är att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling inom vårt affärsområde. Vi måste kontinuerligt förbättra vår miljöprestanda och vidta försiktighetsåtgärder för att minska vår verksamhets påverkan på miljön. Därför måste våra produkter, processer och tjänster vara tekniskt och ekonomiskt sunda utformade för att ha så liten påverkan på människor och miljö som möjligt. Kiilto värnar om sina anställdas hälsa, säkerhet och arbetstillfredsställelse. Alla medarbetare ska ges goda möjligheter och eget ansvar för personlig utveckling och delaktighet. Ledare och medarbetare ska präglas av öppenhet, tillit, god etik och ansvarstagande.