60 Snabbgolvbruk 10–200 mm

Cementbaserat, snabbhärdande och torkande golvbruk för gjutning, ifyllning och fallbyggnation inomhus.
Ca 11 liter färdig massa/säck. Lågalkaliskt

  • för gjutning, ifyllnad, fallbyggnation, värmegolv
  • gångbar ca 2 timmar
  • beläggningsbar efter16 timmar
  • åtgång 1,9 kg/m²/mm
  • ca 11 l färdig massa / säck
Beställ Offert:

Skicka in storleken och genomföringarna på ert projekt och vi återkommer med paket åt er.

Brand

Material

Bruk

Användningsområden

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Specialcementbaserat, snabbhärdande och -torkande golvbruk för gjutning, ifyllnad och fallbyggnation i skikt på 10–200 mm inomhus. En yta som glättats noggrant kan behandlas med tätskikt. För efterbearbetning av golvytan före beläggning av ytskikt rekommenderar vi Kiilto avjämningsmassor. Betongunderlaget måste uppfylla nationella standarder.

1. Fasta konstruktioner/betongunderlag: Underlaget ska vara rent, stabilt och fast. Avlägsna cementhud, färgfläckar, limrester och andra föroreningar och dammsug golvet noggrant. Vidhäftningen mellan betonggolvet och Kiilto 60 säkerställs genom att borsta en häftbrygga på golvet innan applicering av golvbruk. Häftbryggan består av en blandning av Kiilto 60 (20 kg), Kiilto Fixbinder (1 liter) och vatten (1,5 liter). Kiilto 60 gnids in den färska häftbryggan. Vid behov kan Kiilto Armeringsnät eller Kiilto Armeringsmatta användas.

2. Flytande konstruktioner/svaga betongunderlag och olika byggnadsskivor:
Gjutningen skiljs från undergolvet med t.ex. Geotextil eller byggnadsplast. Gjutningen avskiljs från väggar och genomföringar med separerande kantband/elastisk fogmassa. Tjockleken på gjutningen ska vara minst 50 mm tjock armerad konstruktion (t.ex. # 150 Ø 5). Vid golvvärme ska kablar/rör fixeras i betongarmeringen.

BRUKSANVISNING

Strö långsamt ner Kiilto 60-pulvret i kallt (+10–20 °C), rent vatten och blanda med en maskinvisp tills en slät och jämn massa bildats. Låt massan mogna i ca 2 minuter och rör om innan applicering. Blandning kan även ske med en betongblandare (blandningstid ca 5 minuter). Applicera Kiilto 60 i ett jämnt skikt med en rätskiva eller en bred stålspackel. Ytan glättas med en stålspackel. Gjutningen måste vara torr före avjämning med golvspackel. Påskynda inte torkningen av golvbruken med t.ex. värme eller ventilation eftersom för snabb torkning kan orsaka hårfina sprickor. Om temperaturen i rummet är onormalt hög eller den relativa luftfuktigheten mycket låg eller om solen lyser direkt på den spacklade ytan bör golvet täckas med en skyddsplast så fort man kan gå på det. Golv ska beläggas relativt snabbt efter härdning och torkning. Detta förebygger övertorkning av ytan samt sprickbildningar och bomställen. Om golvet inte ska beläggas förrän 2 veckor från gjutningen bör det behandlas med Kiilto Care efterbehandlingsmedel eller täckas med plast senast dagen efter avjämningen.

Tätskikt/ytbeläggning kan installeras från 16 timmar efter applicering av golvbruket, Keramix tätskikt efter endast 4 timmar vid optimalt torkförhållanden (20 °C, 50 % RF). Golvbruket uppnår snabbt god ytstyrka och binder kemikaliskt den vattenmängd som anges i anvisningarna. Hög fukthalt i underlaget och dåliga torkförhållanden kommer att fördröja härdningsprocessen. Med tanke på golvbeläggning och underlagets fukthalt ska RYL-bestämmelserna och ytbeläggningstillverkarens anvisningar följas. Vid bedömning av underlagets beläggningsbarhet ska hela konstruktionen beaktas.

Vid större ytor ska behovet av rörelsefogar beaktas. Rekommenderas inte för golv som ska målas. Rekommenderas inte för underlag där parkett ska limmas. I utrymmen där tätskikt används, t.ex. badrum, ska golvbruket appliceras under tätskiktet. Lämpar sig inte för områden som ständigt har vattenbelastning (t.ex. pooler).

OBS! Överskrider man rekommenderade mängd vatten kommer torkningsprocessen fördröjas och hållfastheten blir sämre. Detta kan orsaka sprickbildning.

Den första ägaren till Kiilto var en flitig "uppfinnare" som snabbt förstod vad kunderna ville ha. Han började leka med idén om att tillverka lim för skoindustrin, en bransch med utmärkt marknadspotential. Limning kommer att ersätta den traditionella metoden att mekaniskt limma material och ger ett rent och snyggt resultat. Det var inte förrän på 1930-talet som det fick ett genombrott inom bygglim för självhäftande golvbeläggningar. Med utvecklingen av material och metoder ökar också efterfrågan och mängden av olika produkter inom byggbranschen och andra industrier. Samtidigt började limning betraktas som en bredare process än limning. Detta fick Kiilto att utöka sitt produktsortiment. Kiilto tillverkar och säljer idag produkter inom fyra affärsområden: Construction, Industrial Bonding, Professional Hygiene och Consumer Hygiene. Viljan att vara en miljöledare i vår bransch styr våra handlingar och leder till vårt engagemang för miljön. Det är en del av vår kultur, hur vi tänker och utvärderar våra handlingar. Detta engagemang är uppdelat i fyra områden och omfattar hela vår verksamhet, från det dagliga arbetet till innovation, från strategi till att hjälpa våra kunder inom detta område. Förutom att ordna kundutbildningar och utbyta miljövänliga lösningar fokuserar Kiilto även på att minska byggavfallet. Bland sin verksamhet startade Kiilto bland annat verksamheten med pumpbara fyllmedel, vars koncept kom från Sverige. Syftet med detta är att förenkla byggandet och minska mängden avfall. Kiilto är kundcentrerade. Kunderna ska känna sig bekväma med Kiilto som leverantör. Vi kommer att tillhandahålla rätt kvalitet i rätt tid och till rätt pris. Genom engagemang, kompetens och samverkan på alla nivåer har vi ett långsiktigt engagemang för att vår verksamhet ska växa. Vi ska uppfylla de krav, lagar och regler som vår verksamhet omfattar och vara ett ekonomiskt, miljömässigt och arbetsmiljömässigt hållbart företag. Det övergripande syftet med miljöarbetet är att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling inom vårt affärsområde. Vi måste kontinuerligt förbättra vår miljöprestanda och vidta försiktighetsåtgärder för att minska vår verksamhets påverkan på miljön. Därför måste våra produkter, processer och tjänster vara tekniskt och ekonomiskt sunda utformade för att ha så liten påverkan på människor och miljö som möjligt. Kiilto värnar om sina anställdas hälsa, säkerhet och arbetstillfredsställelse. Alla medarbetare ska ges goda möjligheter och eget ansvar för personlig utveckling och delaktighet. Ledare och medarbetare ska präglas av öppenhet, tillit, god etik och ansvarstagande.