HighFlex S2 DF Cementbaserat Fästmassa

HighFlex S2 DF Cementbaserat Fästmassa är cementbaserat, dammreducerande, vitt lim, lätt fyllmedel, god deformationsupptagningsförmåga. Idealisk för installationer som glasmosaik, natursten, bakpaneler Bastuaggregat och prefab stålbadrum. C2TES2. Även lämplig för utomhusbruk.

  • dammreducerad, vit, tixotrop, värmebeständig
  • smidig
  • för montering av keramiska plattor, glasmosaik och natursten
  • plattsättning av panel bakom bastuaggregat
  • även för utomhusbruk
  • C2TES2
  • fogning: väggar 12 timmar, golv 24 timmar efter plattsättning
  • åtgång 0,8–1,1 kg/m²
Beställ Offert:

Skicka in storleken och genomföringarna på ert projekt och vi återkommer med paket åt er.

Brand

Användningsområden

Storlek

10 kg, 2,5 kg

Certifikat & Krav

CE, LEED, M1, Made in Finland

HighFlex S2 DF Cementbaserat Fästmassa är ett nästan vitt, tixotropiskt, mycket tjockt cementbaserat lim med ett lätt spackel för montering av keramiska plattor, glasmosaik och natursten. Bra deformationsupptagningsförmåga. Ny dammskyddsteknik minskar mängden damm i blandningsprocessen avsevärt. Lämpliga underlag är till exempel vinyl, keramiska plattor, klinker, betong och byggskivor samt underlag behandlade med Kiilto Tätskikt. Lim kan användas på heta ytor, till exempel heta ytor. Öppen spis eller panel bakom bastuaggregat (privat bastu) med maxtemperatur 100 oC. Fundera på om du behöver en kinematisk fog – anslutningen ska då göras i normal rumstemperatur. Kakel kan göras utan fogar. Golvvärme ska stängas av minst 24 timmar innan fogarbeten. Lämplig för inomhus- och utomhusbruk.

Ytan som ska kaklas ska vara ren och fri från damm. Ta bort allt vattenlösligt spackel och avjämningsämnen. Blöt ett torrt och absorberande underlag (ej ark). När du plattsätter vinyl-, kakel- och kakelytor, se till att: – ytan är tillräckligt stabil för att kaklas – Befintlig beläggning har åtgärdats korrekt – Vax, fett och smuts har tvättats bort från ytan med ett alkaliskt rengöringsmedel och sköljts noggrant. Efter torkning, slipa ytan och ta bort slipdamm vid behov. Vid läggning av kakel på PVC-belagda stålplåtar (t.ex. prefabricerade stålbadrum): Ta bort vax, fett och smuts från ytan med ett alkaliskt rengöringsmedel och skölj noggrant. Efter torkning kan ytan vid behov slipas och slipdammet avlägsnas. Väggar primas med outspädd Kiilto Gel Primer (för vertikala ytor).

Den första ägaren till Kiilto var en flitig "uppfinnare" som snabbt förstod vad kunderna ville ha. Han började leka med idén om att tillverka lim för skoindustrin, en bransch med utmärkt marknadspotential. Limning kommer att ersätta den traditionella metoden att mekaniskt limma material och ger ett rent och snyggt resultat. Det var inte förrän på 1930-talet som det fick ett genombrott inom bygglim för självhäftande golvbeläggningar. Med utvecklingen av material och metoder ökar också efterfrågan och mängden av olika produkter inom byggbranschen och andra industrier. Samtidigt började limning betraktas som en bredare process än limning. Detta fick Kiilto att utöka sitt produktsortiment. Kiilto tillverkar och säljer idag produkter inom fyra affärsområden: Construction, Industrial Bonding, Professional Hygiene och Consumer Hygiene. Viljan att vara en miljöledare i vår bransch styr våra handlingar och leder till vårt engagemang för miljön. Det är en del av vår kultur, hur vi tänker och utvärderar våra handlingar. Detta engagemang är uppdelat i fyra områden och omfattar hela vår verksamhet, från det dagliga arbetet till innovation, från strategi till att hjälpa våra kunder inom detta område. Förutom att ordna kundutbildningar och utbyta miljövänliga lösningar fokuserar Kiilto även på att minska byggavfallet. Bland sin verksamhet startade Kiilto bland annat verksamheten med pumpbara fyllmedel, vars koncept kom från Sverige. Syftet med detta är att förenkla byggandet och minska mängden avfall. Kiilto är kundcentrerade. Kunderna ska känna sig bekväma med Kiilto som leverantör. Vi kommer att tillhandahålla rätt kvalitet i rätt tid och till rätt pris. Genom engagemang, kompetens och samverkan på alla nivåer har vi ett långsiktigt engagemang för att vår verksamhet ska växa. Vi ska uppfylla de krav, lagar och regler som vår verksamhet omfattar och vara ett ekonomiskt, miljömässigt och arbetsmiljömässigt hållbart företag. Det övergripande syftet med miljöarbetet är att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling inom vårt affärsområde. Vi måste kontinuerligt förbättra vår miljöprestanda och vidta försiktighetsåtgärder för att minska vår verksamhets påverkan på miljön. Därför måste våra produkter, processer och tjänster vara tekniskt och ekonomiskt sunda utformade för att ha så liten påverkan på människor och miljö som möjligt. Kiilto värnar om sina anställdas hälsa, säkerhet och arbetstillfredsställelse. Alla medarbetare ska ges goda möjligheter och eget ansvar för personlig utveckling och delaktighet. Ledare och medarbetare ska präglas av öppenhet, tillit, god etik och ansvarstagande.