Belysning

Ljus påverkar hur vi uppfattar och förstår vår omgivning. I en väl upplyst miljö känner vi oss trygga och kan utföra våra uppgifter på ett tillfredsställande och säkert sätt. Bra ljus innebär att det finns dagsljus och belysning så att du kan uppfatta rummet ordentligt och se klart och få en bra dygnsrytm.

Dåligt utformad belysning på kontoret kan trötta dina ögon, och du kan uppleva huvudvärk och spänningar i nacke, axlar och rygg. Detta händer när du justerar huvudets eller kroppens position för att se bättre, till exempel genom att böja sig i sidled för att undvika hårda ljuskällor eller flytta huvudet framåt för att se bättre. Många jobb kräver en hög grad av koordination mellan visuella och motoriska färdigheter.

Belysning ska ge ett enhetligt och någorlunda starkt ljus i rummet och kontrasten mellan arbetsobjektet och den omgivande miljön ska ta hänsyn till arbetarnas arbetsförhållanden och visuella krav. Särskilt äldre arbetare kan känna att belysningen är otillräcklig och de kan behöva installera en arbetslampa på arbetsbänken som ska vara justerbar och inte bländande.